Více času na podstatné

Aktuální informace o programech podpory podnikání (CzechInvest)

07.09.2011 08:11

CzechInvest - Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

 

Vyhlášení III. Výzvy – prodloužení v programu ICT a strategické služby

Dne 1. 9. 2011 bylo vyhlášeno prodloužení III. Výzvy v programu ICT a strategické služby. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 1. 10. 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Celková alokace pro tuto Výzvu je 1,5 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechInvest.

  • ICT a strategické služby: program, který je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, které chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb.

 

Zahájení příjmu Registračních a Plných žádostí do programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Dne 1. 9. 2011 byl zahájen příjem Registračních i Plných žádostí do II. Výzvy – prodloužení programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Příjem Registrační žádosti bude ukončen 30. 9. 2012. Ukončení  příjmu Plných žádostí je plánováno na 4. 1. 2013. Alokace pro tuto Výzvu je 50 mil. Kč.

 

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Marketing

Dne 1. 8. 2011 byl zahájen příjem Plných žádostí do II. Výzvy – pokračování programu Marketing. Plné žádosti budou přijímány do 30. 11. 2011. Alokace pro tuto Výzvu je 0,3 mld. Kč.

  • Marketing: program, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

 

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Poradenství

Dne 1. 8. 2011 byl zahájen příjem Plných žádostí do I. Výzvy – 2. pokračování programu Poradenství. Plné žádosti budou přijímány do 9. 12. 2011. Alokace pro tuto Výzvu je 50 mil. Kč.

  • Poradenství: program, který umožňuje malým a středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků pomocí inovace produktu a procesu výroby, logistiky nebo distribuce výrobků či služeb, organizační inovace v rámci podniku či marketingové inovace.
 
Nové Pokyny pro žadatele a příjemce dotace pro program Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (II. Výzva – prodloužení)

Před několika dny byla na webové stránky agentury CzechInvest vložena aktualizovaná specifická část Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro novou Výzvu programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest u programu Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví.

 

Nové Pokyny pro žadatele a příjemce dotace pro program ICT a strategické služby (III. Výzva – prodloužení)

Před několika dny byla na webové stránky agentury CzechInvest vložena aktualizovaná specifická část Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro novou Výzvu programu ICT a strategické služby. Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest u programu ICT a strategické služby.

 

Oznámení o ukončení možnosti kumulace dotačních programů OPPI s programem Záruka

Od 1. 9. 2011 bylo ukončeno opatření umožňující kumulaci dotačních programů OPPI s programem Záruka. Více informací naleznete na webových stránkách agentury CzechInvest.

 

Zdroj: CzechInvest