Více času na podstatné

Aktuální informace o programech podpory podnikání

09.11.2011 09:03
Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Inovace – inovační projekt

Dne 3. 11. 2011 byl zahájen příjem Registračních žádostí do IV. Výzvy – prodloužení programu Inovace – inovační projekt. Registrační žádosti budou přijímány do 20. 1. 2012. Příjem Plných žádostí bude zahájen 21. 11. 2011. Alokace pro tuto Výzvu je 3,5 mld. Kč.

Inovace – inovační projekt: program, který pomáhá uvádět do výroby a na trh inovované produkty, které vznikly na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie.

 
Zahájení příjmu Plných žádostí do programu ICT a strategické služby

Dne 1. 11. 2011 byl zahájen příjem Plných žádostí do III. Výzvy – prodloužení programu ICT a strategické služby. Plné žádosti budou přijímány do 21. 3. 2012. Alokace pro tuto Výzvu je 1,5 mld. Kč.

ICT a strategické služby: program, který je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, které chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb.

 
Ukončení příjmu Registračních žádostí do programu Poradenství

Dne 14. 10. 2011 byl ukončen příjem Registračních žádostí do I. Výzvy – 2. pokračování programu Poradenství. Příjem Plných žádostí trvá do 9. 12. 2011.

Poradenství: program, který umožňuje malým a středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků pomocí inovace produktu a procesu výroby, logistiky nebo distribuce výrobků či služeb, organizační inovace v rámci podniku či marketingové inovace.

 
Ukončení příjmu Registračních žádostí do programu Marketing

Dne 15. 10. 2011 byl ukončen příjem Registračních žádostí do II. Výzvy – pokračování programu Marketing. Plné žádosti budou přijímány do 30. 11. 2011.

Marketing: program, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

 
Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro program Eko – energie (I., II. a III. Výzva)

Minulý týden došlo k aktualizaci specifické části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro všechny Výzvy programu Eko – energie. V Pokynech došlo ke zpřesnění definic projektových ukazatelů v kapitole Monitoring.Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest u programu Eko - energie.

 

Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro program Rozvoj (II. a III. Výzva)

Minulý týden došlo k aktualizaci specifické části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro II. a III. Výzvu programu Rozvoj. V Pokynech došlo k úpravě definic projektových ukazatelů v kapitole Monitoring.Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest u programu Rozvoj.

 

Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část

V minulých dnech došlo k aktualizaci obecné části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace. V Pokynech byla na straně 15 doplněna informace o změně IČ/DIČ žadatele, na stranu 34 byla přidána informace k Výběrovým řízením, týkající se hodnotících kritérií (doporučení nepoužívat kritéria „smluvní sankce“ a „doba splatnosti faktur“). Poslední úpravy byly provedeny v  části Žádost o platbu, kde byla doplněna informace o nutnosti mít schválenou předchozí ŽOPL, v případě podání ŽOPL následující (str. 40) a na straně 55 byla přidána informace o Sumárním účetním dokladu.

Aktuální verze Pokynů je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI.

 

zdroj: CZECHINVEST