Více času na podstatné

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE 2013

21.03.2013 13:23

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz si Vás dovolují pozvat na seminář "AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE 2013". PODTITUL NÁZVU SEMINÁŘE ZNÍ : EDSTAVENÍ ZÁKONA Č. 69/2013 Sb., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O INTEGROVANÉ PREVENCI A ZMĚN V PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH. SEMINÁŘ JE ZAMĚŘEN NA KOMPLETNÍ PŘEDSTAVENÍ SCHVÁLENÉ NOVELY ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI A ZMĚN PŘÍSLUŠNÝCH PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Novela zákona (publikována ve Sbírce zákonů jako zákon č. 69/2013 Sb.) přináší nové požadavky, se kterými se musí provozovatelé IPPC zařízení seznámit. Dochází k posilování důrazu na aplikaci nejlepších dostupných technik a rozšiřuje se i okruh činností, pro které bude nutné získat integrované povolení. Rovněž se mění některé aspekty povolovacího řízení.

Kromě novely zákona o integrované prevenci dochází i k poměrně rozsáhlým návazným úpravám v prováděcích právních předpisech.

 

Přednášející

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., vedoucí oddělení IPPC a IRZ MŽP

expert z oblasti integrované prevence a jeden z hlavních tvůrců novely zákona o integrované prevenci 

 

Termín a místo konání:

Úterý 21. května 2013
Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

 

Cena:

1347,- Kč bez DPH
 

Dokumenty ke stažení:

 

Další informace najdete na www.uzitečnésemináře.cz ZDE.