Více času na podstatné

Aktuální otázky prevence závažných havárií v ČR

05.11.2009 06:39

Cílem příspěvku je zhodnotit aktuální stav v oblasti prevence závažných havárií v České republice. Budou představeny informace o počtech průmyslových podniků zařazených pod účinnost zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií a zároveň bude poukázáno na problematiku nezařazených zdrojů rizika, které mohou v některých případech představovat významná rizika závažné havárie. Další oblastí, která není v současné době systematicky řešena, je přeprava nebezpečných látek. V příspěvku bude poukázáno na možnosti hodnocení rizik silniční a železniční přepravy, s důrazem na problematiku tunelů. Pro řešení těchto otázek budou doporučeny metodiky pro hodnocení rizik a programy pro modelování úniků a rozptylů nebezpečných látek. Pozornost bude věnována i oblasti spolehlivosti lidského činitele. V závěru budou zmíněny připravované legislativní změny, které budou mít dopad na oblast prevence závažných havárií. Cílem je přispět k zvýšení informovanosti podniků ve vztahu k chemickým látkám, které přinesou směrnice REACH a globálně harmonizovaný systém (GHS) klasifikace a označování látek a směsí. Dále čtěte ZDE