Více času na podstatné

Aktuální situace ve změnách legislativy ohledně OZE

22.11.2010 06:16

Obě komory Parlamentu České republiky (Poslanecká sněmovna a Senát) schválily novelu zákona č. 180/2005 Sb., která omezuje podporu u slunečních elektráren, které jsou připojené k elektrizační soustavě a umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy spojené se zemí pevným základem s výkonem do 30 kW. Tento zákon bude předán prezidentu republiky. Účinnost této novely se předpokládá od 1. ledna 2011.

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je ve 3. čtení další novela zákona č. 180/2005 Sb., která umožňuje promítnout do ceny elektřiny pouze část nákladů souvisejících s podporou obnovitelných zdrojů energie. Náklady, které by nebyly pokryty v ceně elektřiny, by byly financovány z prostředků státního rozpočtu. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatelé distribučních soustav by pak měly nárok požádat si u ministerstva o dotaci na úhradu nákladů, které nejsou pokryté v ceně elektřiny. Navýšení prostředků státního rozpočtu pak řeší zavedený odvod z elektřiny ze slunečního záření pro elektřinu vyrobenou v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010 a dále novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Účinnost této novely se předpokládá od 1. ledna 2011, vybrané části potom k 1. březnu 2011.

V legislativním procesu Legislativní rady vlády je také zcela nový zákon o podporovaných zdrojích energie, který by měl nahradit současný zákon č. 180/2005 Sb. Tento zákon v sobě soustředí kromě podpory obnovitelných zdrojů také podporu druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. Účinnost tohoto zákona se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2011.

 

Zdroj: MPO