Více času na podstatné

Aktuální stav připravované legislativy ŽP v ČR:

26.01.2010 06:39

Na jednání rozšířené rezortní koordinační skupiny MŽP ministerstvo informovalo o aktuálním stavu připravované legislativy ŽP. Více ZDE. Dále připomínáme, že dnes ve 14.00hod. bude zahájena 67. schůze PSP. Na programu je novelka zákona o vodách, ovzduší a problematika výkupních cen pro OZE.

Seznam platných právních předpisů, resortních předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení platných k l. lednu 2010 obsahuje tradičně větstník č.1 MŽP. Větník je k dispozici ke stažení ZDE