Více času na podstatné

Alfou a omegou je spalování odpadu, skládky pouze životní prostředí ničí

26.04.2013 08:57

Energetické využití odpadu je pro ministerstvo průmyslu a obchodu jednou z priorit, kterou nyní projednává vláda. V celé Evropě je kolem 400 zařízení pro energetické využití odpadu. Na rozdíl od Česka je ukládání komunálního odpadu na skládky ve vyspělých zemích považováno za zločin na životním prostředí a plýtvání zdroji. Prvním krokem k nápravě je podle odborníků změna odpadové legislativy a výrazné ekonomické znevýhodnění skládkování. Paradoxní je, že právě ČR, která má díky rozvinutému teplárenství pro energetické využití odpadu (EVO) optimální podmínky. Ve všech krajských městech, ale i v mnoha dalších aglomeracích totiž existují soustavy zásobování teplem. Ty mohou být využity k dodávkám energie z EVO. Více ZDE.