Více času na podstatné

Analýza konkurenceschopnosti ČR

27.01.2011 09:43

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo studii hodnotící míru konkurenceschopnosti naší země, podle které se bude v budoucnu řídit při přípravě legislativy, abychom obstáli v ekonomické konkurenci. Plánovaná strategie chce výrazně zlepšit podmínky českým firmám, aby byly schopné čelit konkurenci v rámci vnitřního trhu EU, ale i mimo něj. Z analýzy vyplývá, že se Česko řadí mezi technologicky vyspělé země, které se opírají o schopnost vytvářet produkty s vysokou přidanou hodnotou. Moderní technologie k nám však přinášejí především zahraniční firmy a tak jsme do značné míry závislí na dovozu technologií. Je proto potřeba investovat do vlastních inovací. Analýza ukazuje, že rozvoj ekonomického růstu brzdí především neefektivní byrokracie (pomalé soudy, neefektivní státní úřady) nebo nedostatečná infrastruktura. Velmi dobré výsledky prokazuje kvalitní věda a výzkum, ovšem bez schopnosti přenést myšlenky na trh. Mezi silné stránky se také řadí stabilní hospodářské prostředí či schopnost přilákat zahraniční investory. Kompletní studii MPO lze stáhnout zde.

 

zdroj: CEBRE