Více času na podstatné

Analýza stavu tříděného sběru v městech a obcích na Slovensku

13.03.2013 14:54

Tříděný sběr se na Slovensku vyvíjí do značné míry nekoordinovaně, nerovnoměrně a zejména bez jasné koncepce. Svědčí o tom velké regionální rozdíly v úrovni třídění, jakož i ukazatele hodnotící hustotu infrastruktury a její využití. Tato situace se odráží na provozování tříděného sběru a jeho výsledcích. Průměrná produkce komunálního odpadu v roce 2011 byla 307,66 kg na obyvatele. Každý obyvatel SR v loňském roce v rámci komodit sklo, papír, plast a nápojové kartony (VKM) průměrně vyseparoval 25,63 kg, z čehož sklo tvořilo 35,78%, plast 20,02%, papír 37,69% a nápojové kartony 6,51%. Nejvíce vyseparovali obyvatelé regionu západ, přičemž byla v tomto regionu dominantní komoditou komodita papír. Více ZDE.