Více času na podstatné

Anotace Alternativní energie 3/2012

20.06.2012 09:19

Časopis Alternativní energie č. 3/2012 vyšel 18. června 2012. Tématem je fotovoltaika, biomasa, bioplyn, fůze aj. Obsah je taktéž věnován příspěvkům z konference OZE2012. Následné číslo AE č. 4/2012 vyjde 25. srpna 2012.

 

Přehled vybraných článků:

Je energie z OZE v ČR žádoucí?
Jiří Zima, Skanska a.s.

Náš závazek vůči EU se netýká jen výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, ale i úspor, a těm se u nás vůbec nedaří. Spotřeba u nás stále roste, místo aby se snižovala. Dnes totiž musíme prakticky veškerou elektřinu dopravovat od centralizovaných velkých zdrojů do koncových spotřebičů. A po této cestě vznikají velké ztráty. Ty by jistě snížily malé decentralizované zdroje. A velmi přínosné by byly zdroje, které by byly regulovatelné.

 
Využití energie z odpadních vod

Piňos S., Bartoník A., Plotěný K., ASIO, spol. s r.o.

Odpadní voda je zdrojem tepelné energie, jejíž potenciál je dnes téměř nevyužíván. Přitom využití se přímo nabízí, a to jak v liniových objektech, jako jsou kanalizační potrubí, tak i v objektech na kanalizační síti. Samostatnou kapitolou je pak využití tepla přímo v objektech.

 

Nahradí fúzní reaktory současné elektrárny?
Milan Řípa, Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Obnovitelné zdroje energie (OZE) dnes už dávno nejsou ve výrobě energie popelkou, nýbrž představují významnou složku energetické ekonomiky. V některých státech dokonce rozhodující. O tom, zda OZE v budoucnosti plně nahradí tradiční tepelné či atomové elektrárny, lze diskutovat, ovšem že budou spolu s úsporami významných doplňkem standardní výroby elektřiny, je jasné už dnes.

 

Skutečná a předpokládaná produkce fotovoltaických elektráren
Karel Srdečný, Jan Truxa, EkoWATT, centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Při plánování fotovoltaické elektrárny je klíčové stanovit, kolik elektřiny dodá do sítě. Při návrhu se používají různé modely, které mají jednu zásadní vlastnost: počítají dopadající sluneční energii jako (nějak upravený) průměr předchozích let. Přitom je zřejmé, že slunce svítí pokaždé trochu jinak.

 
Více k obsahu ZDE
 
 
DVD z konference OZE2012 již v prodeji!, více zde