Více času na podstatné

Anotace časopisu Alternativní energie 4/2010

03.09.2010 07:26

Rozšířená témata jsou: Fotovoltaika, termická solární technologie, legislativa OZE, Energetická poradna obcí, alternativní pohony.

 

Intersolar Evropa 2010 - Budoucnost sluneční energie v nových technologiích

Zdeněk Kučera

Rekordních 1884 vystavovatelů letos představilo na světovém veletrhu Intersolar Evropa v Mnichově budoucnost solárních systémů. Vystavené exponáty shlédlo přes 72 tisíc návštěvníků ze 156 zemí světa. Veletrh byl rozdělen na základní kategorie Fotovoltaika, Solární tepelná technika, a nově přibyla kategorie PV výrobní technologie. Letos poprvé německá asociace solárního průmyslu (BSW-Solar) zařadila také prezentace výrobků, strojní techniky a služeb pro elektrifikaci vzdálených regionů ("off-grid"). Specifickou částí veletrhu byl "SOLARHAUS 50 +" speciální výstava na využití sluneční energie v domácnostech.
V kategorii Fotovoltaika byly oceněny: ABB Schweiz za inteligentní systém tro fotovoltaické aplikace S800PV-M, který zajišťuje, aby všechny moduly pracovaly stejně a chrání je před poškozením. Gehrlicher Solar za inovační dopravní a montážní systém pro velkoplošné fotovoltaické moduly. SMA Solar Technology za centrální střídač Sunny Central 800CP

V kategorii Solární tepelná technika - FSAVE Solartechnik za systém na ukládání tepla ve vyrovnávací nádrži. InvenSor za novou generaci úsporné adsorpční ledničky. Universita Stuttgart a partneři za fasádní systém s integrovanými vakuovými trubicemi.

V kategorie PV Technologie výroby - Festo AG & Co KG za montážní systém ve stavebnictví High Speed H-Portal. GEMO-TEC za speciální modul NICE process. Gebr. Schmid za laserový systém používaný při procesu metalizace.

 

Novinky od koncernu Kyocera

Jeden z největších výrobců PV technologií je japonský koncern Kyocera, který přináší na trh pozoruhodné novinky. Letos mj. nabízí: modul KD215GH-2PU s výkonem 215 wattů a účinností 14,4%. Na letošním intersolaru představil další vylepšený modul
KD235GH-2PB, jehož 60 článků dosahuje výkonu 235W. Posledním hitem bude modul KD240GH-2PB o výkonu 240 Wattů. Kyocera ho představí v září na 25. Evropské fotovoltaické konferenci a výstavě (European Photovoltaics Solar Energy Conference and Exhibition) ve Valencii.

 

Informační technologie ve fotovoltaice

Nejdůležitější součástí fotovoltaické elektrárny jsou střídače. Ty mohou zajistit bezpečný chod a spolehlivý stabilní výkon. Novinkou z laboratoří společnosti Danfoss je střídač TripleLynx Pro s vestavěným informačním systémem pro sledování činnosti zařízení prostřednictvím Internetu i Ethernetu. Ke střídači lze připojit PC a uživatel může sledovat grafy zobrazující denní, měsíční nebo roční výkonnost. Uživatel má také možnost získávat informace, které přezkoumávají celou síť. Přístup přes web také umožňuje kopírovat nastavení systému, nastavení zadaných informací a export dat přímo do počítače nebo na externí webový portál..

 

Společnost Fronius prodává první Energy Cells do Česka

Dosavadním slabým článkem fotovoltaiky je nestabilita způsobená kolísáním přímého slunečního svitu. Onen problém je předmětem cíleného rozvoje akumulace energie, která si zachová nízkonákladovou výrobu energie a nově vyvíjené technologie zajistí plynulé dodávky energie pomocí elektrolyzéru. Touto cestou se pustil i jeden z nejvýznamnějších rakouských výrobců komponentů pro fotovoltaické elektrárny Fronius International GmbH. Česká společnost WSW Engineering, od tohoto výrobce koupila nyní dva 4 KW články.

 

SolarMagic ušetří až 57 % ztrát solární elektrárny

Tadeáš Novák

Systém SolarMagic, zaměřený na optimalizování výnosů fotovoltaických elektráren, dokáže výrazně omezit ztráty energie, ke kterým dochází u všech větších instalací fotovoltaických panelů. Základní částí tohoto systému je SolarMagic Power Optimizer, umístěný u každého fotovoltaického modulu s cílem monitorovat a optimalizovat jeho výnosy. Další nepostradatelnou částí systému je SolarMagic Blocking Diode, která v každé řadě panelů zabraňuje zpětnému proudění. Výsledkem je snížení ztrát, způsobených nestejným výkonem panelů, a to až o 57 %.

 

Budoucnost rozvoje OZE v Česku

Zdeněk Kučera

Jak se dynamicky rozvíjejí obnovitelné zdroje v řadě evropských zemí, tak se naopak utlumují investice prostřednictvím nové legislativy v České republice. Poplašné zprávy, jak především fotovoltaika vyžene ceny elektřiny do výšky, způsobila, že na sebe nenechaly dlouho čekat odborné komentáře ze státních institucí a státních firem. S aktuálním návrhem přišlo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), v němž plánuje, aby nárok na pevné výkupní ceny měly jen nejmenší zdroje, například malé domácí vodní elektrárny nebo solární panely na střechách domů.

Dalším krokem je nedávno vládou schválený Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů, kde je český závazek, vyrábět v roce 2020 prostřednictvím obnovitelných zdrojů pojat jako strop. Všechny instalace, kterými by bylo možno zvýšit podíl vyrobených energií nebude státem dotován.

 

Konference Alternativní zdroje energie 2010 v Kroměříži

Jaroslav Peterka

V Kroměříži se konala už 3. konference věnovaná rozvoji solárních termických technologií, kde se sešla skutečná špička odborníků, která v tomto odvětví něco znamená. Konference ukázala, že v naší zemi pracuje v oblasti OZE mnoho dlouholetých odborníků i řada výrobců a dodavatelů OZE, ale také naznačila, jak se prohlubuje propast mezi naší vlastí a Evropou. Evropská unie se jako celek ubírá progresivním směrem, rozvíjí moderní obnovitelné zdroje a připravuje se na jejich rozsáhlou integraci do elektrárenských sítí. Česká republika kráčí zatvrzele opačným směrem, na nové obnovitelné zdroje dokonce máme embargo, naše sítě by prý nezvládly ani zlomek podílu, který mají větrné a solární elektrárny u našich západních sousedů. Náš stát zato ze všech sil pomáhá ČEZu se stavbou dalších jaderných reaktorů, kterých zase naopak v Evropě ubývá.

 

Ekonomika solárních tepelných soustav II

Tomáš Matuška

Pro vyjádření ekonomické úspory dosažené instalací solární soustavy je nutné stanovit využité tepelné zisky za dané časové období (rok), resp. úsporu tepla dodávaného nahrazovaným zdrojem energie. Tepelné zisky solární soustavy se stanovují výpočtovými metodami pro zatím nerealizované instalace, nejlépe podrobnou počítačovou simulací soustavy výpočtovými programy, např. Polysun, T*sol, GetSolar, aj. Pro realizované soustavy je vhodné nasadit dlouhodobé měření, které má vysokou vypovídací schopnost. Výpočtové hodnocení má svůj význam ve fázi návrhu solárních soustav, nicméně výsledky jsou vždy závislé na kvalitě vstupních parametrů, tj. do jaké míry odpovídají skutečnosti. Provozní měření a hodnocení solárních soustav naproti tomu umožňuje vyhodnotit reálné zisky na konkrétní instalaci

 

Novinky ve spotřebitelských smlouvách

Zdeněk Kučera, Petr Kučera - Aktuálně, Česká obchodní inspekce

Obchodní smlouvy jsou základem rovnováhy spokojenosti obou stran. Do české legislativy přichází novela, která posiluje práva spotřebitele, kteří často dopláceli na skryté vady výrobků, jejich životnost či zatvrzelý postoj dodavatele. Místo principu takzvané relativní neplatnosti, který známe ze starého právního řádu, začne nově působit princip absolutní neplatnosti takových ujednání. Zjednodušeně řečeno: Zmíněná ustanovení (příklady uvádí občanský zákoník) nyní budou neplatná automaticky od samého počátku. Dosud se stávaly neplatnými jen tehdy, jestliže je spotřebitel výslovně napadl, a navíc až od doby, kdy tak učinil. Přijetím novely reaguje Česká republika mimo jiné i na příslušnou unijní směrnici a rozhodování Evropského soudního dvora.

 

Alternativní zdroje a úspory energie v česko-slovenském pohraničí

Radek Sedlačík

Oblast Bílých Karpat na moravsko-slovenském pomezí si svou odlehlostí uchovala nedotčenou přírodu evropského významu. Bohužel díky odlehlosti a složitému terénu byly v mnoha lokalitách omezeny investice do energetické infrastruktury, což mělo za následek rozšířené využívání fosilních paliv k vytápění objektů a přípravě teplé vody. Během topné sezóny pak v obcích umístěných v uzavřených údolích docházelo k výraznému zhoršení kvality ovzduší. Snaha zlepšit kvalitu ovzduší spolu s rostoucími cenami primárních paliv vedly obce v regionu k hledání alternativ a možností úspor drahocenné energie. V článku jsou popsány dva projekty iniciované Energetickou agenturou Zlínského kraje, zaměřené na zateplení mateřské školy netradičním materiálem a na rekonstrukci obecní výtopny na využití biomasy.

 

Trombeho stěna nominována na ocenění

Václav Šváb

Trombeho stěna na rodinném domu v Netunicích má šanci získat ocenění v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2010. Trombeho stěna je jednou z možností využití slunečního záření (tzv. solárních zisků) k přitápění budov. Základní princip funkce je velmi jednoduchý. Vnější povrch jižní stěny domu je opatřen černou barvou, dobře pohlcující sluneční záření. Před tuto stěnu je v určité vzdálenosti předsazena průsvitná deska, obvykle skleněná. Ve vzduchové mezeře se ohřívá vzduch a prouděním ohřívá interiér domu, v létě zase dokáže teplý vzduch vysávat. Systém má o něco lepší tepelné vlastnosti než solární systémy.

 

Ekologický projekt v česko-německém pohraničí

Cornelia Benesch

V německém městečku Arnschwang, 8 km od českých hranic, probíhá stavba bioplynové stanice, která sníží emise oxidu uhličitého o více než 40 000 tun ročně a přispěje tak ke zlepšení ovzduší v celém regionu. Nová bioplynová stanice společnosti erdgas schwaben představuje investici cca 4 miliony eur a bude v německém Arnschwangu poblíž hraničního přechodu Folmava uvedena do provozu na podzim roku 2010. Ročně by měla vyrobit cca 65 milionů kilowatthodin klimaticky neutrální energie, pro 5 000 domácností a výrazně sníží emise oxidu uhličitého, které způsobují narušení klimatu v celém regionu včetně příhraničních oblastí České republiky.

 

Energetické štítkování osobních vozidel

Tomáš Voříšek, Jiří Horák

Využití instrumentu energetického štítkování má v Evropské unii dlouholetou tradici. Zaveden byl nejprve pro spotřebiče bílé techniky a postupně je rozšiřován také na světelné zdroje, oběhová čerpadla a nejnověji pak také na stavby. S ohledem na normalizované postupy hodnocení energetické potažmo emisní náročnosti osobních vozidel se proto nabízí i jeho uplatnění právě u automobilů. Unijními předpisy, konkrétně směrnicí č. 1999/94/ES [1] jsou dnes členské země povinny u nových osobních vozidel, zajistit v místě jejich prodeje na zřetelně viditelném místě přítomnost zvláštního štítku, jenž zobrazuje mj. tzv. oficiální spotřebu paliva a doprovodné emise oxidu uhličitého.

 

Alternativní energie 5/10 vyjde 18. října 2010

www.alen.cz