Více času na podstatné

Anotace nového čísla Alternativní energie

16.12.2010 12:19

Obsah AE 6/2010

 
AE 6/2010 vychází 13. prosince 2010

Rozšířená témata jsou: legislativa OZE, fotovoltaika, termická solární technologie,, Energetická poradna obcí, energetika ve stavebnictví, využití biomasy.

Přílohou tohoto čísla je tématická publikace "Vytápíme sluncem" zaměřená na solární termické systémy.

Další číslo AE 1/11 vyjde 15. Února 2011.
 
 


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
Energetický regulační úřad vydal rozhodnutí o stanovení podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů pro rok 2011. Podle očekávání a v podstatě v souladu s novelou zákona o podpoře obnovitelných zdrojů byly uveřejněny výkupní ceny a zelené bonusy, kdy největší snížení výkupních cen nastalo u výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren. Výkupní cena oproti loňskému roku ze 12 400 Kč/MWp je snížena na 7500 Kč/MWp. Zároveň je stanoveno, že podpora se týká jen systémů na střechách a obvodových stěnách budov do výkonu 30 kWp.


Slavné divadlo v Sydney využívá slunce
3. prosince byl zahájen provoz fotovoltaického systému o výkonu 384 kWp na budově slavného australského divadla Sydney Theatre Company. Technologii dodal jak dar šéf čínské společnosti Suntech Power pan Shi Zhengrong Shi s manželkou. Slavnostního otevření se zúčastnila umělecká ředitelka a známá filmová herečka Cate Blanchett.


S invertorem TripleLynx lze připojit libovolný počet modulů
Invertor TripleLynx je jedním z nejvšestrannějších na trhu. Díky řadě funkcí dokáže podporovat širokou škálu různých vzorů dispozičním řešením systému. Jedna z vlastností, které TripleLynx zdědil od centrálních střídačů je schopnost zvládnout 1000 VDC. Tato kapacita umožňuje připojit až o 60% více modulů ve stringu než u konvenčních řetězcových střídačů, snižuje požadavky na instalační kabeláž a dobu instalace. Střídač má navíc velký MPP umožňující ve stringu regulovat různě rozsahy napětí, aniž by byla ohrožena technologie, či byla snížena efektivita.


Dobrá myšlenka v děravém kabátku
Dalibor Stráský
Vláda má k projednání nový zákon o obnovitelných zdrojích energie, který má nahradit ten platný z roku 2005. Čtvrtá část návrhu představuje změnu zákona o odpadech a týká se recyklace solárních panelů. V současné době není legislativně upravena likvidace nebezpečných částí fotovoltaických panelů včetně jasně stanoveného odběrného místa a ceny za odběr těchto panelů. Návrh novely zákona rozšiřuje výrobky, pro které je stanoveno bezplatné odběrné místo u prodejců těchto výrobků, kteří přebírají odpovědnost za likvidaci nebezpečných částí stanovených výrobků např. mrazniček a televizorů také na fotovoltaické panely. Tuto odpovědnost a náklady na likvidaci zahrnuje prodejce do ceny prodávaného výrobku. Novelou zákona o odpadech je tedy jasně stanoveno odběrné bezplatné místo pro zničené fotovoltaické panely. Provozovateli fotovoltaické elektrárny by vznikly pouze náklady na dopravu poničených fotovoltaických panelů do odběrného místa.


Nepřipojovat, nedotovat, zakázat…
Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) pořádalo v říjnu seminář na téma Ovlivní fotovoltaika český průmysl?, který moderoval Václav Klaus. Už jeho úvod naznačil, kterým směrem se bude diskuse o fotovoltaice ubírat a jak bývá pravidlem při těchto tématech, opět nezklamal.


Školicí středisko s vlastní energií
Přední výrobce technických komponentů fotovoltaických elektráren SMA Solat Technology otevřel v německém městě Fulda nové zařízení, které je díky mixu technologií využívajících obnovitelné zdroje energie zcela energeticky nezávislé.


Test časopisu Photon
Renomovaný německý časopis Photon testoval v letech 2007 - 9 nejrůznější typy dostupných střídačů pro fotovoltaické elektrárny. Použil svou vlastní certifikovanou metodu, kdy prověřoval veškeré funkce střídačů ve všech ročních obdobích. Výsledkem je tabulka padesáti výrobků různých výrobců, které snesou srovnání. Test je určen především pro odběratele, aby získali nejpodrobnější technické informace o zařízení. Vítezem dlouhodobého testu je střídačSunny Tripower 17000TL od SMA.


Solární dům surPLUShome, vítěz světové soutěže Solar decathlon
Jaroslav Peterka
V USA se již od roku 2002 koná mezinárodní studentská soutěž, dnes bienále, s podtitulem "Prototyp bydlení 2015" (pro 2 osoby), které pro předem vytypovaných 20 vysokých škol z celého světa staví stejný úkol: navrhnout a postavit obytný dům, energeticky soběstačný pouze ze sluneční energie. A právě v letech 2007 a 2009 obdrželi ve Washingtoně D.C. v parku National Mall první cenu studenti z technické univerzity v Darmstadtu (SRN). Studenti musí v domě vyřešit 10 zadaných technických a hlavně energetických disciplín. Vítězný dům z Darmstadtu je energeticky aktivní, tj. vyrobí více elektrické energie, než sám spotřebuje. Vnitřní prostor je jediný, umožňující maximální možné rozmístění zón a nábytku na malé ploše. V ložnicové části jsou dvě úrovně podlah, jedna snížená pod základní podlahou a druhá zvýšená, přístupná po vnitřním schodišti. Nábytek je umístěn volně v prostoru a má obslužné funkce kuchyně, koupelny, schodiště, komory a technického zázemí.


Místo gólů zelené kilowatty
Břetislav Koč
Rok 2010 zaznamenal premiéru soutěže obcí a měst několika evropských zemí v podobě Evropské ligy obnovitelné energie (RES champions league). Je potěšitelné, že na medailových místech (bronz) se umístila také česká města - Hostětín Litoměřice a Plzeň.


Obnovitelné zdroje a globální ochrana klimatu
Jiří Sedlák
Podle posledních analýz se potvrzuje vliv člověka na globální teplotu jejíž nárůst je vyšší než byl v loňském roce bez ohledu na chladný konec roku 2010. Tyto zprávy přichází před jednáním OSN o globálním klimatu, které bylo již zahájeno v Cancúnu, v Mexiku jeden rok po summitu v Kodani, který se konal v prosinci minulého roku. Jak vědci a meteorologické služby z Met Office, NOAA a NASA předpovídají, rok 2010 se pravděpodobně stane rekordním nejteplejším rokem v historii za posledních 160 let. Tento stav vyžaduje koncepční energetická řešení, mezi něž patří výrazný podíl obnovitelných zdrojů v nejrůznějších kombinacích technologií.


Hodnocení výkonnosti solárních kolektorů II
Tomáš Matuška
Dokončení z minulého čísla. Porovnány parametry výkonnosti plochých solárních kolektorů a trubkového kolektoru s plochým absorbérem a parametry trubkových vakuových kolektorů s válcovým absorbérem (Sydney) bez reflektoru a s reflektorem. Analýza jasně ukázala, že při srovnávání energetické kvality solárních kolektorů nelze paušálně označit určitý konstrukční typ za více či méně ziskový v porovnání s jinými bez znalosti základních parametrů (křivka účinnosti a křivka modifikátoru) pro konkrétní případy a konkrétní účel hodnocení (provozní teplota, hodnocení podle typu referenční plochy).


  Úvaha nad malými solárními systémy pro přitápění
Dalibor Skácel
Evropská a národní politika a trendy podporující rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů energie způsobily v poslední době velký rozmach instalací dvouokruhových solárních systémů pro ohřev TV a přitápění v rodinných domech i u nás. Článek pojednává tom, zda jsou systémy smysluplné, jaké z toho plynou problémy, co od takovýchto systémů můžeme očekávat a jak lze tyto systémy optimalizovat. Je řešeno zvýšení podílu solárního krytí, snížení ceny solárních systémů i zlepšení funkceschopnosti. Dále jsou řešeny vztahy mezi použitím plochých nebo trubicových vakuových kolektorů a vztahy mezi spotřebou sluneční energie pro přitápění s akumulací a bez akumulace.


Trochu jiná bioplynka
Břetislav Koč
Současné bioplynové stanice lze v areálech zemědělských farem snadno identifikovat většinou podle charakteristických betonových fermentorů s více než desetimetrovým průměrem, několikametrovou výškou a nadýmající se plastovou kupolí, pod níž je jímán bioplyn. Podle tohoto atributu byste však bioplynovou stanici ve Švábenicích, asi 10 km východně od Vyškova nenašli. Prostorovou dominantou areálu farmy na okraji obce Švábenice jsou obří silážní jámy, v nichž je uchovávána kukuřičná siláž pro celoroční provoz bioplynové stanice. Siláž je jednou denně navážena jako "palivo" pro bioplynovou stanici do nenápadného příjmového koše, zčásti zapuštěného do betonové plochy a mizí v přesných dávkách v podzemí. Tam je jako dobře ukrytý a plynotěsná i vodotěsný dobře izolovaný fermentor s 35 cm silnými betonovými stěnami


Ascha s budoucností energetické soběstačnosti
Zdeněk Kučera, Zdeněk Fajkus
Ascha je malá bavorská obec, která už řadu let buduje energetický systém, který ji učiní nezávislou na energetických sítích. Do budování je zapojena celá obec, mnozí obyvatelé se připojují se svými, většinou fotovoltaickými systémy, nebo se podílejí na společných obecních projektech. Ascha má už také vlastní "elektrickou pumpu", která bude sloužit provozovatelům elektromobilů. Do pěti let bude skutečnou "Energeticky nezávislou obcí".


Máme dostatečný hydropotenciál?
Roman Adam
Česká republika byla před válkou výrazným výrobcem elektřiny z vodních elektráren. Počet dnes výrazně klesl a přes administrativní problémy je téměř nemožné postavit malou vodní elektrárnu na novém místě. Proto se spíše hledají nové technologie, které poskytnou provozovatelům elektráren větší výkon. Jedním zajímavým technologickým jevem jsou šnekové turbiny.


Svítíme jen tam a tolik, kolik je třeba
Pavel Doxanský
Tak můžeme představit nové solární lampy veřejného osvětlení, které jsou nezávislé na elektrické síti. Ze slunce si dobíjejí zdroj, s nímž mohou svítit několik dnů, elektronickým dálkovým systémem v síti WiFi je možno je regulovat, nastavit svítivost. Obcím výrazně sníží náklady na osvětlení ulic a veřejných prostorů.


Větrných megawattů přibývá
Břetislav Koč Využívaní větrné energie ve světě i v Evropě roste. Světovou jedničkou v instalované kapacitě jsou USA, dále Čína a Indie, v Evropě si drží prvenství Německo a Španělsko. V Česku v letech 2007 - 8 přibylo téměř 100 MW, v letošním roce bude připojeno pravděpodobně jen 20 MW. Příčiny této stagnace jsou známé: neuměrně dlouhá administrativní příprava, často zásadně odmítavý postoj orgánů veřejné správy, který napravují až soudní jednání a celková pověst a trvalé šíření fám a neuvážených postojů některých politiků.