Více času na podstatné

ArcelorMittal Ostrava odstartovala denitrifikaci své energetiky. Emise oxidů dusíku se sníží o více než polovinu.

09.09.2013 10:27

Huť ArcelorMittal Ostrava zahájila investici na snížení emisí oxidů dusíku na své tepelné elektrárně. Denitrifikace je součástí celkové ekologizace elektrárny, do které také patří loni zahájené odsíření, a přinese celkové snížení emisí plynů z energetiky ArcelorMittal Energy Ostrava. Po dokončení investice se sníží emise oxidů dusíku ze tří kotlů o více než polovinu.

Po dokončení investice se sníží emise oxidů dusíku ze tří kotlů (kotel 8, 9 a 10) o více než polovinu. Již probíhající odsíření za půl miliardy korun přinese více než čtyřnásobné snížení emisí oxidu siřičitého ze stejných kotlů. Po dokončení ekologizace energetiky se současně sníží i emise prachových částic a všechny tři kotle budou plnit zpřísněné emisní limity, které vstoupí v platnost v roce 2016. „Ekologizace energetiky je v souladu s naší dlouhodobou snahou maximálně přispět ke zlepšení životního prostředí v Ostravě,“ doplňuje ředitel Baranek.

Na miliardovou investici získala energetika ostravské huti dotaci ve výši 40 % od Státního fondu životního prostředí.  „Podle původního plánu měla zakázka začít již v červenci. Nicméně jsme museli čekat, až smlouva s generálním dodavatelem nabyde účinnosti, což bylo závislé na schválení veřejné dotace Státním fondem životního prostředí,“ vysvětluje komplikace se zahájením stavby ředitel ArcelorMittal Energy Ostrava, Ing. Petr Baranek.

Generálním dodavatelem této ekologické investice je společnost ČKD Praha DIZ. Na dílčích dodávkách se bude podílet i řada společností z Moravskoslezského kraje, jako například Vamoz servis na montážních a stavebních pracích, ostravská pobočka společnosti Siemens, která dodá nové řídicí systémy a systémy pro měření a regulaci, a společnost Orgrez, jež se bude podílet na projektování a realizaci skladování a distribuce reagentu. Zapojí se také menší místní firmy jako Protis Plus nebo Investing servis a další.

 

Čtěte také:

Odsíření koksovny ArcelorMittal Ostrava finišuje výstavbou 31metrové pračky a chladícího zařízení