Více času na podstatné

ArcelorMittal Ostrava zahajuje další ekologickou investici za miliardu - denitrifikace

30.05.2013 14:39

Společnost ArcelorMittal Ostrava dnes podpisem dodavatelské smlouvy se společností ČKD PRAHA DIZ zahájila ekologický projekt denitrifikace (technologie na snížení emisí oxidů dusíku z energetiky) hutní energetiky v hodnotě přesahující miliardu korun. Díky této ekologické investici energetika sníží roční emise oxidů dusíku nejméně o 600 tun. Podle plánovaného harmonogramu chce huť začít s výstavbou zařízení letos v červenci, plně zprovozněno by mělo být počátkem roku 2015.

Jedná se o technicky náročné a nákladné řešení, které představuje nejlepší dostupnou techniku na snížení oxidů dusíku,“ řekl Tapas Rajderkar, generální ředitel a předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava. Denitrifikace energetiky je součástí celkové ekologizace elektrárny, do které také patří loni zahájené odsíření. Obě tyto investice se budou stavět za plného provozu. Denitrifikace i odsíření proběhne na třech kotlích (kotel 8, 9 a 10), které budou odstaveny v letním období vždy jeden po druhém tak, aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita dodávek energií do provozů hutě. „Plánovaná investice na snížení oxidů dusíku a loni zahájená výstavba odsíření zařadí naši energetiku mezi ekologicky nejšetrnější elektrárny a teplárny v kraji,“ dodal Rajderkar.

Výběrového řízení na dodavatele denitrifikace se zúčastnilo pět potenciálních dodavatelů. Zvítězila v něm společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s., která má zkušenosti s realizací energetických celků i dílčích technologií. „Energetické projekty zaměřené na zvyšování účinnosti výroby elektrické energie a snižování emisí jsou důležitou součástí naší strategie. Ceníme si takto kvalitní zakázky, která pro nás do budoucna znamená dobrou referenci pro naše exportní aktivity," uvedl Jiří Bayer, obchodní ředitel ČKD Group.

Celkem huť investuje do ekologizace energetiky cca 1,5 miliardy korun. Zatímco odsíření energetiky za 500 milionů korun společnost ArcelorMittal Ostrava financuje čistě z vlastních prostředků, na její denitrifikaci v hodnotě přesahující jednu miliardu využívá evropskou dotaci. Dotace na tuto ekologickou investici bude poskytnuta z fondu, který spravuje Ministerstvo životního prostředí. Huť může dotaci čerpat, protože splnila všechny podmínky pro její udělení. „Na energetice plníme všechny platné emisní limity pro plynné emise i prach. Odsíření spustíme počátkem roku 2014 a denitrifikaci počátkem roku 2015,“ vysvětlil Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava a ředitel ArcelorMittal Energy Ostrava.

 

Obr.: schéma "denitrifikace"