Více času na podstatné

ArcelorMittal snižuje emise vápenného prachu na ocelárně o 100 tun ročně

05.02.2013 12:35

ArcelorMittal Ostrava investovala do snížení emisí prachu a zlepšení pracovních podmínek na ocelárně. Dokončila instalaci zařízení pro odprášení vápenných cest, které se nyní uvádí do provozu. V souladu s evropskou legislativou zvolila společnost k odprašování nejlepší dostupnou techniku v hodnotě 10 milionů korun. Nový tkaninový filtr zachytává prach, který vzniká při manipulaci s vápnem. Díky tomu se nepřímé (fugitivní) emise prachu sníží v průměru o 100 tun ročně.

„Tato ekologická investice bude mít pozitivní přínos pro životní prostředí a ocení ji také naši zaměstnanci, kteří na ocelárně s vápnem pracují. Významně se zde omezí prašnost, a tudíž se zlepší pracovní podmínky,“ vysvětluje Ing. Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava.

Vápno se ve výrobě používá při zpracování oceli v pánvových pecích na ocelárně. Prach se zachytává v místě vykládky vápna, kde se během přemísťování vápna z vagónů do podzemních zásobníků nejvíce práší. Zadržený prach bude odváděn do tkaninového filtru, který zachytí 99 % částic všech velikostí.

„Díky tkaninovému filtru se nám podaří snížit emise hluboko pod limit Evropské unie, který navíc v Ostravě splníme s tříletým předstihem,“ doplňuje Petr Baranek. Za filtrem bude koncentrace prachu výrazně pod limitem daným nejlepší dostupnou technikou (BAT - Best Available Technique: 10 mg/m3). V Evropské unii vstoupí limit v platnost až od roku 2016.

Odprášení vápenných cest sníží emise více, než požaduje Evropská unie, a bude mít pozitivní dopad na životní prostředí. Společnost ArcelorMittal Ostrava splnila i další podmínky pro podání žádosti o spolufinancování této ekologické investice z prostředků Státního fondu pro ochranu životního prostředí a o evropskou dotaci zažádala v loňském roce. Vůbec poprvé má možnost získat dotaci na ekologickou investici, v tomto případě do výše 90 % ceny. Dotace se čerpají výhradně z prostředků, které jsou určeny pro zlepšení životního prostředí v průmyslových regionech.

ArcelorMittal Ostrava investovala od roku 2003 do roku 2012 do ekologizace svých provozů 4 miliardy korun z vlastního rozpočtu. Již dnes plní veškeré platné limity včetně evropské legislativy dané nejlepší dostupnou technikou (BAT). Ve výrobním řetězci navazuje ocelárna na produkci koksovny, aglomerace a vysokých pecí.

 

Fotogalerie: