Více času na podstatné

Atlasy zařízení pro nakládání s odpady

07.01.2011 13:27

V roce 2010 proběhla aktualizace všech tří dílů Atlasu zařízení pro nakládání s odpady tak, aby byly všechny údaje byly co nejaktuálnější. První díl atlasu je věnovaný skládkám nebezpečných odpadů a vyšel již v roce 2007. V roce 2008 byl vydán druhý díl atlasu obsahující skládky, které mají povolení ukládat ostatní odpady. V roce 2009 byl dokončen poslední díl, který je zaměřený na skládky inertních odpadů a také spalovny komunálních odpadů a nebezpečných odpadů. Ve všech dílech jsou znázorněny ortofotosnímky skládkových zařízení a spaloven odpadů nacházejících se na území České republiky se základními informacemi o těchto zařízeních. Atlasy (publikace) zařízení jsou dostupné v PDF formátu, není tudíž možné vyhledávání například skládky podle obce apod. Nicméně i tak jsou atlasy velmi užitečné.

Velmi doporučujeme interaktivní mapu pro zařízení s nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - BRO (kompostárny, bioplynky). Vyhledat nejbližší kompostárnu za vaším domem už není žádný problém. Mapu BRO naleznete ZDE

 

 

Dokumenty ke stažení:

 Seznam provozovaných skládek v ČR (stav k 30.8.2010) (63 kB, MS Excel tabulka)
 Atlas zařízení pro nakládání s odpady – 1. díl Skládky nebezpečných odpadů (3.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
 Atlas zařízení pro nakládání s odpady – 2. díl Skládky ostatních odpadů (15.7 MB, Adobe Acrobat dokument)
 Atlas zařízení pro nakládání s odpady – 3. díl Skládky inertních odpadů a spalovny odpadů (8.9 MB, Adobe Acrobat dokument)

 

 

zdroj dokumentů: www.CEHO.cz