Více času na podstatné

Atominfo.cz: Kvůli ústupu od jádra se Německu nepodařilo snížit emise CO2 na rekordní úroveň

06.03.2013 09:37

Emise CO2 v Německu zaznamenaly v minulém roce mírný nárůst, neboť uzavřením jaderných elektráren na základě politického rozhodnutí přišla tato země o možnost snížit emise CO2 rekordně nízko, napsal portál atominfo.cz.

Německé Ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost vydalo předběžné hodnoty emisí skleníkových plynů pro rok 2012, které uvádějí vzrůst emisí ekvivalentních oxidu uhličitému o 1,6%, tedy na 931 milionů tun za rok. Jedním z faktorů, které to způsobily, bylo i chladné počasí, které vedlo k vyšší spotřebě zemního plynu na vytápění domácností. Při výrobě elektrické energie vzrostlo využití uhlí, zatímco zvětšení výroby na větrných a solárních elektrárnách, způsobilo pokles v používání zemního plynu.

Celková německá hospodářská produkce v roce 2012 vzrostla o 0,2%  a podle odhadu Mezinárodního měnového fondu představuje zvýšení emisí o 1,6% jen malý nárůst intenzity emisí CO2 německé ekonomiky jako celku. Oficiální prohlášení také zmiňují, že v Německu během roku 2012 došlo k poklesu ve výrobě oceli a v chemickém průmyslu.

V souhrnu Německo splnilo své cíle, k nimž se zavázalo v Kjótském protokolu, a to s rezervou 192 milionů tun CO2. Od roku se 2009 německé emise za rok držely mezi 912 a 944 miliony tun CO2 a i přes protijadernou politiku představuje výroba jaderných elektráren 16% německé produkce elektrické energie.

Německé uzavření jaderných elektráren se na celkových cifrách nijak výrazně nepodepsalo díky tomu, že jejich produkci převzaly obnovitelné zdroje energie. Kdyby všech osm uzavřených reaktorů pokračovalo ve výrobě, dodalo by do sítě v roce 2012 přibližně 40,2 TWh. Nahrazení tohoto zdroje by představovalo 18 až 34 milionů tun emisí navíc oproti odhadovanému množství vzniklému při výrobě v jaderných elektrárnách. Použití obnovitelných zdrojů energie byla příležitost vyvarovat se množství emisí CO2, které by snadno převýšilo zaznamenaný nárůst o 14 milionů tun CO2. Tak by německé emise klesly na rekordně nízkou hodnotu 897 milionů tun za rok.

 

Zdroj: Atominfo.cz (World Nuclear News)