Více času na podstatné

Autovraky "pomohou" zateplovat budovy ve výši 1,5 miliardy korun

01.10.2013 12:46

Dohoda Ministerstva životního prostředí se Sdružením automobilového průmyslu a Svazem dovozců automobilů přinese do konce roku 2014 programům na energetické úspory v budovách až 1,5 miliardy korun. "Nesmyslné žabomyší války, které byly v minulosti často živené ekologistickými organizacemi, jsou minulostí." uvedl ministr Podivínský.

Ministr životního prostředí Podivínský dnes podepsal s Antonínem Šípkem ze Sdružení automobilového průmyslu a Jaroslavem Tunklem ze Svazu dovozců automobilů dodatek k memorandu. Dodatek ministerstvu zajišťuje, že celkový objem finančních prostředků, které jsou poskytovány z poplatků získaných na ekologickou likvidaci autovraků a které může ministerstvo využít na programy na snižování energetické náročnosti budov. Objem prostředků může dosáhnout do konce roku 2014 až 1,5 miliardy korun.

„Dodatek memoranda, které bylo podepsáno v roce 2011, znamená dvě věci. V první řadě je to jasný signál, že automobilový průmyslu a racionální ochrana životního prostředí nejdou proti sobě. Že nejsou soupeři, ale partneři. Nesmyslné žabomyší války, které byly v minulosti často živené ekologistickými organizacemi, jsou minulostí. Dodatek nám dává jistotu, že poplatky, které jsou vybírány na ekologickou likvidaci autovraků, poslouží v maximálním objemu 1,5 miliardě korun programu Nové zelené úsporám. Je to vstřícný krok automobilového průmyslu a já za něj děkuji,“ řekl ministr Podivínský.

Memorandum mezi MŽP, AutoSAP a SDA ze dne 3. 6. 2011 potvrdilo možnost uvolnění nahromaděných prostředku z poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků i k jiným účelům než pouze na podporu sběru a zapracování autovraků, tj. např. jejich využití pro krytí bilančního deficitu programu Zelená úsporám. MŽP prohlásilo, že i přes úpravy, které byly předmětem předkládané novely, i nadále zůstane dostatečný objem finančních prostředků na plné krytí požadavků na sběr a likvidaci autovraků podle vývoje průměrné výše čerpání programu v minulých letech. Navrhovaná opatření byla jednorázovým opatřením. Program (autovraky) měl být posléze využíván pouze na podporu sběru a likvidace autovraků, což je uvedeno v současné novele. Účinnost této změny se ovšem podepsaným dodatkem posouvá na 1. 1. 2015.

 

Čtěte také:

Na zateplení domů půjde z autovrakového účtu až 1,5 miliardy