Více času na podstatné

Avizovaná vyhláška omezující výkup kovů za hotové vyšla ve sbírce

06.02.2015 08:17

LEGISLATIVNÍ NOVINKA Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady vychází ve sbírce pod číslem 27/2015 Sb. Jediným možným způsobem, jak za kov zaplatit fyzickým osobám bude od prvního března bezhotovostní platba. Dle dřívějšího vyjádření Ministerstva životního prostředí bude  velmi záhy následovat vymezení bezhotovostní platby pouze na převod na účet, popř. poštovní poukázku. K tomu ale může dojít pouze zákonem. Pokud by legislativní proces běžel hladce, striktní výplata přes bankovní účet by podle plánů ministerstva mohla začít fungovat už od 1. července letošního roku. 

 

 

 

Text novely vyhlášky:

27

VYHLÁŠKA

ze dne 30. ledna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2008 Sb.:

Čl. I

V § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 478/2008 Sb., se slova "a odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí poskytovat úplatu v hotovosti," zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2015.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.