Více času na podstatné

Bezpečnostní listy a scénáře expozice

26.07.2011 07:43

Agentura ECHA zveřejnila na svých internetových stránkách důležité informace pro následné uživatele, jejich dodavatelé by jim měli nyní poskytnout bezpečnostní listy rozšířené o scénáře expozice. Scénáře expozice obsahují podmínky bezpečného použití, včetně opatření k řízení rizik a opatření k nakládání s odpady.

Podrobné informace v českém jazyce jsou uvedeny v informačním listu ECHA — Bezpečnostní listy a scénáře expozice.

 

Zdroj: MPO