Více času na podstatné

Bezplatný vzdělávací kurz pro energetické poradce

24.01.2011 11:09

Energy Centre České Budějovice (ECČB) pořádá v březnu a dubnu 2011 3. základní vzdělávací kurz pro energetické poradce. Kurz je pro účastníky bezplatný, projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Účastníci kurzu budou podrobně seznámeni s tématy týkajícími se úspor energií, energetiky staveb, nízkoenergetických a pasivních domů, vytápění, větrání, ale i obnovitelných zdrojů energie a dotací.

Kurz je určen nejen stávajícím či budoucím energetickým poradcům, ale také příslušným zástupcům měst, obcí a krajských úřadů, zaměstnancům výrobců a dodavatelů energií, zástupcům podnikatelů, studentům a angažovaným zájemcům z řad veřejnosti. Účastníci kurzu budou v 50 vyučovacích hodinách podrobně seznámeni s tématy týkajícími se úspor energií, energetiky staveb, nízkoenergetických a pasivních domů, vytápění, větrání, ale i obnovitelných zdrojů energie a dotací. Zazní také netradiční prezentace jako např. na téma feng-shui a bydlení, komunikace se zákazníkem v energetickém poradenství aj. Po absolvování kurzu by jeho účastníci měli být schopni poskytovat základní energetické poradenství a kurz by mohl být vhodným odrazovým můstkem k dalšímu vzdělávání. Přednášet na kurzu budou přední čeští a hornorakouští odborníci. Jeden den kurzu bude věnová! n odborné exkurzi do Horního Rakouska. Na závěr kurzu absolvují účastníci závěrečné písemné a ústní zkoušky a obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Třetí vzdělávací kurz pro energetické poradce se koná v Českých Budějovicích ve dnech 22. -- 24. března a 5. -- 7. dubna 2011. Dne 27. dubna se uskuteční písemné a ústní zkoušky a budou slavnostně předány certifikáty účastníkům kurzu.

 

Zájemci o tento kurz se mohou přihlásit emailem nebo faxem, přihláška ke stažení je na www.eccb.cz. Kurz je pro účastníky be! zplatný.

 

Zdroj: TZ Energy Centre České Budějovice