Více času na podstatné

Bioodpad je problém nebo výzva?

30.04.2010 07:48

Nakládání s bioodpadem je v naší republice zdánlivě nová věc, neboť se bioodpad zpracovával zažitými a běžnými způsoby téměř automaticky, takže vlastně odpad nevznikal, nebo se ignoroval. To, že končil na skládkách, ať už černých nebo těch schválených, nikomu nevadilo. Ten způsob nakládání, tedy, že se bioodpad například zkrmoval domácím zvířectvem (ve venkovské zástavbě) nebo ukládal na domovní kompost, bohužel na řadě míst přestává být aktuální. Se změnou způsobu života vyvstává potřeba nakládat s přebytečnou biomasou jinak, moderněji a koncepčněji. více...