Více času na podstatné

Biopaliva mají vyšší emise skleníkových plynů, výpočty byly chybné

23.09.2011 10:51

Úspora emisí skleníkových plynů díky používání motorových biopaliv byla špatně spočítána a následně téměř všechny propočty těchto položek v Evropské unii vykazují výrazně chybné výsledky. Vyplývá to z dokumentu vědeckého poradního výboru Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Většina biopaliv má citelně vyšší emise skleníkových plynů, než jim bylo na základě dosavadních výpočetních metod přičítáno. Dosavadní výpočty vycházejí z předpokladu, že biopaliva jsou ve své podstatě "klimaticky neutrální", tedy že jejich spalováním se uvolňuje jen tolik oxidu uhlíku, kolik předtím do sebe jako rostliny z životního prostředí nabraly. Vědecký výbor však poukazuje na to, že přeměnou zemědělského ekosystému na lány energetických rostlin je zničeno obrovské množství rostlin odbourávajících oxidy uhlíku a že unijní propočty na tuto okolnost neberou zřetel.

Podle názoru členů vědeckého poradního výboru EEA by mohly důsledky masového přechodu od fosilních paliv na biopaliva být "nedozírné" a vedly by jen k dalšímu nárůstu emisí skleníkových plynů a tím i posilovaly globální oteplování.

 

Zdroj: redakčně zkrácen článek z www.Ekolist.cz (odkaz na původní text ZDE)