Více času na podstatné

Blíže se vyhlášení první veřejné soutěže pro mladé vědce

17.03.2017 17:47

Technologická agentura ČR (TA ČR) dnes zveřejnila informaci, že 1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA bude vyhlášena dne 28. března 2017. Návrhy projektů bude možné podávat již následující den. Program ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let. Uchazečem může být výzkumná organizace i podnik. Nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt je 85 % celkových uznaných nákladů.

 

Dokumenty ke stažení: