Více času na podstatné

Blíží se konference ABAF 2010

11.08.2010 09:17

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) společně s Ústavem anorganické chemie Akademie věd ČR (UACH) chystají již 11. ročník mezinárodní konference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF). Tato konference proběhne v Brně od 19. – 22. září 2010.


Na tyto konference se pravidelně sjíždějí odborníci z celé Evropy i ze všech částí světa. Konference za svou dobu sdružila především odbornou, ale i část laické veřejnosti. „Bude to již 11. konference v sérii, a zúčastnili se jí již vědci z více jak 27 států světa. Tradiční je též zájem vědců z východních zemí a Dálného východu,“ dodává hlavní organizátorka konference doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. z Ústavu elektrotechnologie (UETE).


Velký význam má celá konference ve vztahu k životnímu prostředí a problematice elektrochemických zdrojů elektrické energie, zejména z hlediska výkonu a prodlužování životnosti baterií využitím nových materiálů a technologií atd. „Hlavním cílem bylo a je sledování hlavního směru výzkumu a vývoje nejmodernějších chemických zdrojů energie,“ dodává doc. Sedlaříková.


Těžiště této konference spočívá především v presentování poznatků materiálového výzkumu orientovaného na elektrochemii systémů, v nichž je přísně vyloučena vlhkost (elektrochemie kovového lithia a příbuzné systémy). Dalším významným a perspektivním směrem je výzkum a vývoj elektrochemických superkondenzátorů, sloužících pro vyrovnávání zátěže a odběru v nových systémech získávání elektrické energie. V neposlední řadě se na konferenci objeví příspěvky, týkající se lithno – iontových akumulátorů nejen z hlediska výzkumu, ale i praktických aplikací, a nejnovější poznatky o olověných a alkalických akumulátorech. „Považujeme tato témata za velmi aktuální a významná, proto se snažíme s dalšími odborníky o jejich renesanci,“ dodává prof. Vondrák z téhož ústavu. Právě na Ústavu elektrotechnologie má výzkum v oblasti elektrochemických zdrojů proudu dlouholetou tradici (cca 40 let). Výzkum je zaměřen jednak na oblast olověných akumulátorů, alkalických akumulátorů, jednak moderních typů lithno-iontových akumulátorů a superkondenzátorů a nízkoteplotních palivových článků H2-O2. Na tuto problematiku jsou zaměřeny i získané projekty a to: grant MŠMT Výzkumný záměr („Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmínkávh trvale udržitelného rozvoje“), grant GAČR („Zvýšení bezpečnosti lithno-iontových baterií“) a byl také získán evropský projekt regionálního centra CVVOZE (Cetrum pro výzkum a využití obnovitelných zdrojů energie).


Na konferenci se objeví celá plejáda známých českých odborníků. Z významných zahraničních osobností lze uvést Prof. Arnalda Visintina z University v La Platě, Argentina. Dále pak Dipl. Ing. Dr. Stefana Kollera, Vartabatterien, Rakousko a Technical University Graz Rakousko, Prof. Leonidase Papadimitrioua, University Thessaloniki, Řecko a Dr. Germana Ferrerra, Universita di Palermo, Itálie, kteří pracují pčedevším v oboru lithno-iontových akumulátorů. Tito odborníci patří ke špičkám ve svých oborech. „Myslím si, že tento rok bude co do obsazenosti vědeckými kapacitami jeden z nejbohatších, letošní konference určitě nabídne zajímavý zážitek všem,“ přibližuje význam akce doc. Sedlaříková.
Konference – obdobně jako vědecko-výzkumná činnost skupiny doc. Sedlaříkové a Prof. Vondráka – není jen záležitost čisté teorie. Velký důraz byl a je kladen na spolupráci s průmyslovou sférou. Po řadu let se proto účastní této konference pracovníci z významných průmyslových podniků. Jedním z nich je např. společnost BOCHEMIE a.s., Graphite GmbH Kropfmühl, Německo, Elmarco s.r.o. Liberec a dalších organizací, např. H test a.s. Praha, Metrohm Group AG Švýcarsko, Sigma Aldrich s.r.o., apod. Prohlubování a navazování dalších průmyslových kontaktů rovněž patří mezi priority účastníků konference i pracovníků UETE.

 

Veškeré bližší informace o mezinárodní konferenci ABAF 2010 můžete nalézt na webových stránkách www.aba-brno.cz, nebo na stránkách www.feec.vutbr.cz.

 

Pro více informací kontaktujte:

Předseda konference A.B.A.-11
Prof. Jiří Vondrák
Institut Anorganické Chemie, v.v.i., Česká Akademie Věd
250 68 Husinec (blízko Prahy)
Česká republika
e-mail: vondrak@iic.cas.cz

 

nebo

 

Vicepředsedkyně konference A.B.A.-11
Assoc.Prof. Marie Sedlaříková
Ústav elektrotechniky
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Údolní 53, 602 01 Brno
Česká Republika
e-mail: sedlara@feec.vutbr.cz

 

Ke stažení: plakát, pozvánka