Více času na podstatné

Blíží se lhůta pro oznámení 20 látek uvedených na seznamu kandidátů

08.06.2012 07:44

Do 19.6.2012 musí všichni výrobci/dovozci oznámit agentuře ECHA, že jimi vyráběné/dovážené předměty obsahují některou z 20 látek, které byly uvedeny na tzv. seznam kandidátů (příloha XIV nařízení REACH) v prosinci 2011. V červnu tedy vyprší pro zmíněné látky 6 měsíční lhůta pro podání oznámení. Momentálně se v seznamu nachází 73 látek, přičemž mezi nově přidanými látkami jsou mimo jiné žáruvzdorná keramická vlákna. Doporučujeme prostudovat kompletní seznam a ujistit se, že ve vámi vyráběných/dovážených předmětech dané látky nevyskytují. Nakonec připomínáme, že oznamovací povinnost se týká všech výrobců/dovozců jejichž předměty obsahují více jak 0,1% dané látky, a zároveň celkové množství přítomné látky je větší než 1 tuna za rok.

[celá zpráva] [seznam kandidátů] [více o oznamování látek obsažených v předmětech]

Zdroj: ECHA