Více času na podstatné

BOZP - ČSN EN ISO 13943 Požární bezpečnost – Slovník

19.08.2011 07:39

V srpnu 2011 byla vydána nová norma ČSN EN ISO 13943 Požární bezpečnost – Slovník, kterou se k 1.9.2011 nahrazují ČSN EN ISO 13943 z července 2001 a ČSN EN ISO 13943 z března 2011. Tato mezinárodní norma definuje obecné termíny, které tvoří slovník požární bezpečnosti, včetně požární bezpečnosti budov a inženýrských staveb a dalších prvků v rámci zastavěného prostředí.

 

Zdroj: bozpinfo.cz