Více času na podstatné

Brabec: Podporujeme regulaci středních spalovacích zdrojů.

13.06.2014 09:58

Jedním z hlavních témat Rady ministrů EU pro životní prostředí byla včera diskuze k návrhům balíčku předpisů o čistém ovzduší Evropské komise. Ministři rovněž debatovali o nastavení politického rámce EU pro klima a energetiku po roce 2020 a také téma geneticky modifikovaných organismů.

Česká republika považuje oblast ochrany ovzduší za velmi důležité téma, zejména z důvodu přímých dopadů znečištění na zdraví lidí. Proto ČR podporuje regulaci středních spalovacích zdrojů. "Nadále však máme výhrady k navrhovaným emisním limitům. Vyhodnocení dopadů od Komise neodráží podle našeho názoru dostatečně skutečnost, že některé členské státy již emise z těchto zdrojů regulují na národní úrovni,“ komentoval postoje ČR ministr Richard Brabec. Česká republika tuto oblast dlouhodobě reguluje a v roce 2012 navíc došlo ke zpřísnění emisních limitů s platností od roku 2018.

Ministři rovněž debatovali o nastavení politického rámce EU pro klima a energetiku po roce 2020. Jak zdůraznil ministr Brabec: „Strategie ČR je konzistentní, vychází z faktu, že naše republika je jednou z nejprůmyslovějších zemí EU, vyjádřeno podílem průmyslu na HDP, jsme připraveni podpořit ambiciózní cíl snížení emisí o 35 až 40 procent oproti roku 1990 při splnění určitých kritérií. Ale máme jasné podmínky, mezi něž patří ochrana energeticky náročného průmyslu.“

V Lucemburku ministři schválili pozici členských států ke GMO. Potvrdili změnu v tom, že členské státy by měly samy rozhodovat o pěstování geneticky modifikovaných plodin na svém území, což je zcela v souladu s postojem ČR ke GMO. Nyní bude návrh předmětem jednání Rady s Evropským parlamentem.