Více času na podstatné

Brikety a pelety v roce 2009

13.12.2010 06:36

Předkládaná zpráva Brikety a pelety v roce 2009 [pdf, 657 kB] je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů o briketách a peletách za rok 2009. Zpráva obsahuje pouze zhodnocení statistických dat, nemůže postihnout veškeré technicko—ekonomické problémy a souvislosti sektoru, jež jdou nad rámec statistického zjišťování. Zpráva zahrnuje data o lisovaných (tvarovaných) palivech (brikety a pelety) z biomasy (dřevní i rostlinné), rašeliny, uhlí a papíru.

Důvodem vytvoření takového komplexního přehledu trhu s briketami a peletami je především to, že si jednotlivé komodity do určité míry konkurují. Tento trh prochází během posledních let významnými změnami. Na jedné straně roste spotřeba dřevních briket a pelet, na druhé straně tuzemští výrobci mají stále větší problémy se zajištěním vstupní suroviny.

Přesto, že se obrovská množství briket a pelet vyvážejí, rostou také jejich dovozy.

Rostlinné pelety jsou v současné době prakticky již standardním doplňkovým palivem v elektrárnách a teplárnách.

Hnědouhelné brikety se u nás přestaly vyrábět v závěru roku 2010, na druhé straně však raketově rostou jejich dovozy z Německa.

Na trhu se objevují také netradiční paliva jako rostlinné a papírové brikety.

V posledních letech byla investičně podpořena z veřejných zdrojů výstavba velkého množství briketáren a peletáren.

 

Zdroj: MPO