Více času na podstatné

Bude se u těžby břidlicového plynu posuzovat vliv na životní prostředí?

09.10.2013 10:42

Břidlicový plyn by mohl přinést energetickou nezávislost Evropy i nižší účty za energie, ale existují i obavy ohledně dopadu jeho těžby na zdraví lidí a na životní prostředí. 9. října poslanci Evropského parlamentu hlasují o tom, jestli bude pro průzkum ložisek a pro těžbu břidlicového plynu povinné hodnocení ekologických dopadů.

I když je příliš brzy na závěr, jestli je možné v EU hospodárně čerpat velké objemy břidlicového plynu, řada členských států, mezi nimi Polsko, Rakousko, Německo, Švédsko a Spojené království, již umožnila průzkum ložisek břidlicového plynu. Pokud budou objevena významná naleziště, mohlo by se o těžbě uvažovat. Některé jiné země, např. Francie a Bulharsko, se naopak rozhodly plány na čerpání břidličného plynu dočasně pozastavit.

 

Proč by se mohla těžba břidlicového plynu vyplatit?

Využívání břidlicového plynu by mohlo:

  • zvýšit globální soutěž v oblasti dodávek plynu a zásadně ovlivnit ceny
  • vytvářet nové pracovní příležitosti
  • přispět ke snížení dovozu energií a zajistit tak větší energetickou nezávislost a bezpečnost dodávek energie
 

Evropský parlament podpořil povinnost provádět posouzení dopadů na životní prostředí (EIA) u všech projektů těžby břidličných plynů včetně průzkumné fáze, pokud je použita metoda tzv. frakování.

 

Jaké jsou nevýhody?

  • hydraulické štěpení (frakování) vyžaduje vstřikování velkých objemů vody do břidlicových útvarů, aby se uvolnil plyn zachycený 1-2 kilometry pod povrchem.
  • v případě vadné konstrukce vrtu může dojít ke kontaminaci podzemních vod
  • úniky v případě špatného těsnění nadzemních konstrukcí
  • možnost úniku odpadových vod a chemických látek
  • seizmické otřesy

 

21. listopadu 2012 přijal Evropský parlament 2 nezávazná usnesení, zabývající se environmentálními, průmyslovými a energetickými aspekty těžby břidlicového plynu.

 

Další informace:

obrázek - Jak se těží břidlicový plyn

 

Aktuality:

Poc (ČSSD): Břidličný plyn pod kontrolou

Shale gas: new fracking projects must pass environmental test (překladač - ZDE)

 

 

Zdroj: EP