Více času na podstatné

Budou letecké emise vyňaty ze systému EU pro obchodování s emisemi?

25.02.2013 12:50

V tomto týdnu se budou poslanci ve výboru hlasovat o pozastavení zařazení letecké dopravy do systému obchodování s emisemi. Měla by být letecká doprava dočasně vyňata ze systému EU pro obchodování s emisemi (ETS)? Po negativní mezinárodní reakci hlasuje v úterý Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o návrhu na pozastavení zahrnutí letecké dopravy do evropského trhu s uhlíkem. Očekává se totiž, že Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v průběhu roku předloží globální řešení pro emise v tomto odvětví. Zmrazení se nevztahuje na lety v rámci EU. Letecké společnosti budou i nadále muset předložit povolenky odpovídající emisím z těchto letů do konce dubna 2013.

Německý lidovec Peter Liese návrh Komise v zásadě vítá a doporučuje jeho rychlé přijetí. Požaduje ale větší právní jistotu. Výjimka by také neměla trvat déle než rok. Mohla by se prodloužit jen pokud by bylo dosaženo "jasného a dostatečného pokroku v oblasti mezinárodních emisí z letecké dopravy" během shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO letos na podzim.

 

Výsledek jednání: CO2: MEPs call for exception for intercontinental flights and progress in ICAO


Zdroj: Evropský parlament