Více času na podstatné

Budoucnost využití biomasy – postřehy z listopadové konference o energetickém využití biomasy

14.01.2014 07:55

Akční plán pro biomasu počítá disponibilní plochu ve 3 variantách vzhledem k míře soběstačnosti ČR v potravinách. Plocha rychle rostoucích dřevin stabilně roste, z pohledu celkové energetické produkce je zapojení mizivé. Registrací popelů podle zákona je lze vyjmout z kategorie odpadů a následně mohou být aplikovány jako hnojivo. Jako první vystoupil zástupce MPO Ing. Antonín Beran, který hovořil o statistice OZE, kterou MPO každoročně vydává. Při této příležitosti představil pravidelnou zprávu MPO „Obnovitelné zdroje energie v roce 2012“. Dalším řečníkem byla Ing. Tereza Musilová z MZe, která hovořila o Národním akčním plánu pro biomasu na období 2012–2020 z pohledu výstupů a doporučení, kterých by se měla ČR držet. S tím souvisí stanovení míry disponibilní plochy, která by mohla být použita pro energetické a popř. materiálové využití k pěstování vysoko výnosové biomasy. Tématem odpadů se zabýval i Ing. Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství. Na základě porovnání s ostatními členskými státy EU si ČR vede velice dobře a celková produkce odpadů klesá – od roku 2003 poklesla o 15 %. Také u nás roste podíl využívání odpadů, v roce 2011 to bylo 78,2 % z celkové produkce zejména v recyklaci. Roste podíl materiálově využitých komunálních odpadů, nyní dosahuje 30,8 % z celkové produkce komunálních odpadů. Více o konferenci ZDE.

 

Zdroj: TZB-info.cz