Více času na podstatné

ČAOH: Odpady se mohou prodražit – obce v Německu doplácejí na zavedení ISNO

09.09.2013 10:23

Česká asociace odpadového hospodářství již řadu měsíců upozorňuje na obtíže, které mohou nastat, budou-li bez rozmyslu prosazovány spalovny komunálního odpadu a s nimi související Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNO). ISNO může v kombinaci s finančně náročnými spalovnami představovat značné riziko pro obce a fungování odpadového hospodářství, budou-li kvůli němu obce nuceny vytvářet neefektivní svazky a uzavírat smlouvy za nevýhodných podmínek. Konkrétní představu si lze udělat na příkladu dvou německých spalovacích zařízení, na jejichž provoz musejí zainteresované obce doplácet až milionové částky. Více ZDE

 

Čtěte také:

Nakládání s bioodpadem v obcích – právní aspekty. Bioodpady tvoří významnou část komunálního odpadu, za který jsou odpovědné obce jako veřejnoprávní korporace a územní samosprávné společenství občanů. Článek analyzuje prostředky, kterými obce mohou nebo jsou povinny na svém území řídit nakládání s tímto druhem odpadu. Pro přehlednost i z důvodu jejich odlišné povahy je nejprve pojednáno o komunitním kompostování a poté o ostatních způsobech, které lze souhrnně označit jako oddělený sběr bioodpadu. Více ZDE