Více času na podstatné

ČAOH: Poslanci prosadili ve výboru zdražení odpadů pomocí přílepku

23.05.2014 09:54

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) ani další oborové asociace nesouhlasí s průběhem středečního jednání výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny České republiky. K projednávání technické elektronovely byl ve formě přílepku připojen i návrh na zdražení poplatků za odpady, aniž by dostali příležitost k vyjádření zástupci odborné veřejnosti či oborových organizací, přestože byli řádně přihlášeni do obecné rozpravy. ČAOH zvažuje, že se připojí k Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin a spolu s ním podá stížnost vedení Poslanecké sněmovny.

„Vypadá to, že se vracejí staré časy. Systémové projednávání zásadních legislativních změn na příslušných ministerstvech za přítomnosti široké odborné veřejnosti se u některých témat zřejmě nehodí, a proto se problémové body, které vyžadují kvalitní a objektivně propracované řešení a odbornou shodu, vkládají do zákonů cestou poslaneckých přílepků. Průběh středečního jednání vůbec neodpovídal tomu, jak se vyvíjí diskuze v pracovních skupinách na MŽP,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

 

ČAOH: ve středu (21.5.2014, Výbor pro ŽP) bez vědomí kohokoli z odborné veřejnosti tiše načten jako pozměňovací návrh k aktuální technické a naprosto nesouvisející elektronovele zákona o odpadech, která měla být pouhou transpozicí směrnice EU. Výsledkem je, že občanům, českému průmyslu a ostatním firmám se do roku 2020 uměle zvednou poplatky za skládkování dokonce o celých 100 %.

 

Ve středu 21. května proběhlo v parlamentu jednání výboru pro životní prostředí, na kterém měla být projednávána pouze technická transpoziční elektronovela zákona o odpadech, která se podle MŽP měla zabývat jen novými požadavky evropské směrnice. Novela však nabobtnala nad její rámec a obsahuje i ustanovení, která dále konzervují stávající neuspokojivý stav v oblasti sběru a recyklace elektrozařízení, a jde na ruku monopolním kolektivním systémům. Jedná se o stav, který dlouhodobě silně kritizuje např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a kterým se zabýval i Nadační fond proti korupci.

Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí, znění novely nejen odsouhlasil, ale podpořil také kontroverzní zdražovací přílepek, který načetl poslanec Ladislav Okleštěk. Zástupci přítomných asociací a svazů (ČAOH, SVDS, SPDS, SZE), kteří jsou zároveň členy odborných pracovních skupin na MŽP, nedostali ve výboru parlamentu možnost se jak k novele, tak ani k narychlo načtenému přílepku vyjádřit, ačkoliv byli řádně písemně přihlášeni.  

 

Související článek:

Černý pasažér ve sněmovně – odpady mají být zdraženy všem občanům ČR narychlo načteným poslaneckým přílepkem, který nikdo nezná (ČAOH, 22.5.2014)

Zástupci odpadových firem chtějí podat stížnost na sněmovní výbor (https://enviweb.ihned.cz)

Poslanci projednají novelu zákona o odpadech tzv. OEEZ (29.4.2014) 

Zdroj: ČAOH