Více času na podstatné

Celostátní soutěž v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie

09.11.2011 10:32

MPO předkládá výzvu k podání žádostí na podporu projektu "Celostátní soutěž v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie". Požadavky na zpracování žádosti, maximální výše poskytnuté dotace, způsob hodnocení, průběh realizace projektu včetně časového harmonogramu, požadovaný obsah a další potřebné informace jsou obsaženy ve výzvě, která je uvedena v příloze.

 

Písemnou žádost je možno podat v termínu nejpozději do 21. 11. 2011 včetně.

 

Přílohy ke stažení

 

Zdroj: MPO