Více času na podstatné

Celoživotní vzdělávání EIA/SEA

09.11.2009 07:53

CEMC – České ekologické manažerské centrum Vás srdečně zve na seminář pořádaný k výsledkům projektu „Celoživotní vzdělávání EIA/SEA“, který byl podpořen MŽP.

Cílem řešeného projektu bylo připravení strategie celoživotního vzdělávacího procesu EIA/SEA včetně návrhu jeho konkrétního obsahu a lektorského zabezpečení. Našim dlouhodobým cílem je mj. prosazení modelu celoživotní vzdělávání expertů v této oblasti a současně provázat tento systém s procesem autorizace.

Seminář „Celoživotní vzdělávání EIA/SEA“ se uskuteční dne 18.11.2009 v Hotelu Pramen (Modrý salónek, Za Černým Mostem 362/3, Praha 9, 198 00).

V případě Vašeho zájmu o seminář, zašlete vyplněnou přihlášku zpět na emailovou adresu studentv@cemc.cz.

 

Pozvánka, přihláška a program semináře:

 

Mapka místa konání: