Více času na podstatné

Cena elektřiny zůstane v příštím roce přibližně stejná, plyn nepatrně zlevní

26.11.2015 10:30

Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes zveřejnil výši regulovaných cen elektřiny a plynu pro příští rok. Cena elektřiny pro koncové zákazníky zůstane v příštím roce přibližně stejná jako letos, u plynu se sníží asi o jedno až dvě procenta. U elektřiny ERÚ sice přistoupil ke zvýšení takzvané regulované složky ceny, ale podle úřadu však bude tento růst vykompenzován zlevněním elektřiny na trhu.

Průměrný meziroční růst nákladů na zajišťování distribuce elektřiny u domácností při srovnání stejného charakteru a výše odběru pro rok 2016 činí 1,8 až 3,5 % v závislosti na distribučním území (bez uvažování vlivu DPH a daně z elektřiny), přičemž průměrný růst regulovaných složek ceny dodávky pro domácnosti činí 1,8 %.

V případě maloodběru elektřiny podnikatelů na hladině nízkého napětí (NN) je průměrný meziroční pokles regulovaných složek ceny dodávky srovnané na stejné spotřebě elektřiny a charakteru odběru ve výši 2,5 %. Opět zde platí, že změna ceny pro konkrétního odběratele se bude lišit s ohledem na zvolenou sazbu, charakter a množství spotřeby, ale i dodavatele elektřiny a rovněž i na region, ve kterém je zákazník připojen.

Velkoodběratelům elektřiny připojených na hladině VVN meziročně poklesnou průměrné platby za regulované složky ceny dodávky elektřiny o 0,9 %, velkoodběratelům elektřiny připojených na hladině VN meziročně regulované složky ceny dodávky elektřiny velmi mírně rostou o 0,2 %. Meziroční změny regulovaných cen elektřiny pro jednotlivá distribuční území jsou uvedeny v následující tabulce.

Změna regulovaných cen pro konkrétního zákazníka se bude lišit v závislosti na regionu, kde je zákazník připojen k soustavě. Odlišnosti mohou být způsobeny zvolenou distribuční sazbou, odlišným charakterem odběru a množstvím spotřebované elektřiny. Konečnou cenu ovlivní i volba dodavatele silové elektřiny, což má vliv na neregulovanou složku ceny. Regulovaná složka tvoří více než polovinu výsledné ceny elektřiny, cenu takzvané silové elektřiny určují jednotliví dodavatelé sami.

Podobná situace jako u elektřiny je u plynu, kde regulovaná část tvoří zhruba čtvrtinu výsledné ceny. Například pro domácnosti a maloodběratele ji ERÚ sice zvýšil průměrně o více než pět procent, vzhledem k vývoji na velkoobchodním trhu ale úřad předpokládá, že pro příští rok klesne výše neregulované složky o zhruba tři až pět procent. Celková úspora za plyn by tak mohla činit jedno až dvě procenta, uvedl úřad. Na větší úsporu by měli dosáhnout především velkoodběratelé. 

 Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/eru-plyn-mirne-zlevni-cena-elektriny-zustane-zhruba-stejna-1249457#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Jednotliví dodavatelé vesměs čekali s konečnými cenami pro příští rok na dnešní rozhodnutí ERÚ. Většina z nich, včetně největších hráčů, ale již dříve slíbila, že energie zákazníkům nezdraží.