Více času na podstatné

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí zná svého vítěze

01.06.2010 07:11

Prestižní ocenění z rukou ministryně životního prostředí Rut Bízkové a senátora Bedřicha Moldana převzali zástupci CANABEST, s.r.o. a Step TRUTNOV a.s. O vítězství v 19. ročníku „Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí“ se podělily dvě společnosti CANABEST, s.r.o. a Step TRUTNOV a.s.

 

CANABEST, s.r.o. za projekt „VÝROBA TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH ROHOŽÍ Z KONOPNÉHO VLÁKNA“.
Konopná izolace má výborné tepelně-izolační i akumulační vlastnosti, navíc však dokáže absorbovat vlhkost, redistribuovat ji a plošně uvolňovat, aniž by tím byly sníženy její izolační vlastnosti. Zabraňuje hromadění vlhkosti a následnému množení nežádoucích mikroorganismů, bakterií a plísní. Konopná izolace udržuje zdravé mikroklima domu. Izolace z konopného vlákna je přírodním produktem, při jehož výrobě nejsou použity chemikálie, pouze inertní pojivé vlákno. Výrobní proces sám je energeticky podstatně méně náročný než výroba minerálních izolací a nezatěžuje životní prostředí.
Celý projekt naleznete zde: https://www.blf.cz/cena/2009/11.pdf

 

Step TRUTNOV a.s. za projekt „Unikátní řešení konstrukce průmyslového kotle na biomasu“.
Kotel svojí konstrukcí umožňuje spalování celých balíků biomasy bez nutnosti předchozího rozdružování nebo krájení na části. Odpadá jednak energeticky náročné dělení balíků biomasy (úspora až 60 kW/hod), ale i její doprava do spalovací komory kotle, což dále šetří energii, a také vytěsňuje možnosti poruch při nežádoucím předmětu v biomase nebo při její špatné kvalitě. Vlivem této technologie je umožněno spalování mimo běžné slámy i dosud nevyužívaných druhů biomasy, jako jsou sena, kukuřičná sláma a další v podobě obřích balíků.
Celý projekt naleznete zde: https://www.blf.cz/cena/2009/41.pdf

 

Na druhém místě se umístila společnost ČSAD Havířov a.s. s projektem „Implementace ekologické autobusové dopravy v systému MHD Havířov„.

ČSAD Havířov uvedlo do provozu 33 autobusů na CNG (z toho je 22 v nízkopodlažním provedení.), čímž překročili hranici 50% provozovaných autobusů na CNG v přepravním systému Městské hromadné dopravy Havířov. V rozšiřování autobusů na CNG budou pokračovat. Cílem je dostat se do roku 2015 na 65% vozového parku na CNG pohon. Zavedení ekologické hromadné autobusové dopravy je zapracováno v dlouhodobém strategickém plánu rozvoje města Havířov.
Celý projekt naleznete zde: https://www.blf.cz/cena/2009/15.pdf

 

Na třetím místě se umístily opět dvě společnosti KNAUF INSULATION, spol. s r.o. a Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

KNAUF INSULATION, spol. s r.o. za projekt „Minerální izolace nové generace ze skelných vláken, vyráběná technologií ECOSE® Technology„.
Technologie ECOSE® Technology je revoluční přírodní pojivová technologie bez formaldehydu. Místo chemikálií na ropné bázi se používají rychle obnovitelné materiály. Byla vyvinuta pro izolaci z minerální vlny, ale nabízí stejné potenciální výhody pro ostatní výrobky, u nichž je možná náhrada pryskyřice.Snižuje se energie potřebná k výrobě.
Celý projekt naleznete zde: https://www.blf.cz/cena/2009/27.pdf

a

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. za projekt „Snížení emisí skleníkových plynů při recyklaci olověných baterií“.
Kovohutě Příbram v roce 2008-9 řešily originálním způsobem recyklaci v bateriích obsaženého polypropylenu. Byla navržena a realizována originální automaticky pracující separační linka sestávající ze 4 strojních jednotek- dávkování baterií do drtiče, drtič baterií, síto k odstranění drobného podílu, hydroseparátor k oddělení polypropylenu z rozdrcené směsi - dovybavených vlastním manipulačním zařízením. Zařízení podle vlastního návrhu bylo pořízeno u italské firmy SERI Piedimonte vyrábějící podobná zařízení pro jiné technologie. Po zprovoznění zařízení jsou baterie drceny a tříděny s tím, že kovové podíly jsou následně taveny v šachtové peci, zatímco polypropylen je recyklován. Ročně je zpracováno celkem 35 tisíc tun olověných baterií obsahujících 1 600 tun polypropylenu.
Celý projekt naleznete zde: https://www.blf.cz/cena/2009/28.pdf