Více času na podstatné

Centrum opětovného použití Ho&Ruck v rakouském Innsbrucku

06.11.2013 13:59

Během nedávného projektového setkání evropského projektu CERREC v rakouském Innsbrucku se mohli externí odborníci projektu a projektoví partneři seznámit s chodem sociálního podniku Ho&Ruck, který se již řadu let úspěšně věnuje opětovnému použití odpadu.

 

Společnost Ho&Ruck byla založena v roce 1984 a zaměřila se na začleňování dlouhodobě nezaměstnaných lidí zpět na pracovní trh. Společnost má svou základnu v prodeji použitého zboží – „bleším trhu“, který se nachází na přibližně 1000 metrech čtverečních. Jejím mottem je: “Oživujeme sny z druhé ruky”.

Nabídka zboží, která je zde k dispozici, se sestává z nábytku, vybavení pro volný čas, drobné elektroniky a vybavení pro domácnost. Celý koncept opětovného použití pak začíná u vyklízení bytů obyvatel města, kteří se potřebují zbavit zbytečných věcí. Spolu s tím jsou přijímány přímo v obchodě dary od zákazníků/obyvatel, a to dle předem jasně vymezeného seznamu odebíraných použitých věcí. Všechny tyto produkty jsou následně vytříděny, čištěny, případně opraveny a nabízeny k prodeji přímo v prodejně centra Ho&Ruck.

Každý staronový kus je řádně označen cenou i aktuálním datem. Použité zboží může být vzhledem k přísunu nových věcí a omezené kapacitě skladovací plochy na prodejní ploše pouze 4 týdny. Následně je na týden nabízeno jako zlevněné. Pokud se neprodá ani za zlomek své původní ceny, je zboží likvidováno.

V tuto chvíli pracuje v Ho&Ruck 65 zaměstnanců. V roce 2012 to bylo 54 dříve dlouhodobě nezaměstnaných (10 žen a 44 mužů), kteří právě zde našli uplatnění. V průměru dosahovali věku 36 let a 32 % z nich mělo kořeny v zahraničí (jednalo se o přistěhovalce či druhou generaci přistěhovalců). Díky Ho&Ruck tito lidé získali cenné zkušenosti, jako například základy logistiky, přepravy zboží, skladnictví, prodeje či dovednosti v opravě zboží (především nábytku), které využijí v budoucích zaměstnáních.

 

Ukázka toho, jak by mělo opětovné použití vypadat

V roce 2011 se jedna třetina zaměstnanců Ho&Ruck (dlouhodobě nezaměstnaných) přemístila na pracovní trh. Mimo to všichni pracovníci získali vyšší kvalifikaci, všeobecný přehled a především vyšší sebevědomí. Navíc dalším pozitivem byla úspora pro stát, který díky společnosti Ho&Ruck ušetřil na sociální a zdravotní podpoře.

V roce 2012 měla společnost Ho&Ruck 43 tisíc zákazníků a téměř 4000 z nich využili možnosti vyklizení jejich bytu či domu.

Co se týče rozpočtu, vygeneruje Ho&Ruck z každodenního prodeje zboží nabízeného ve svém obchodě 54 procent svého cash-flow. Zbytek je tvořen dotacemi z Evropského sociálního fondu (ESF) a z Veřejných služeb na odporu zaměstnanosti (The Public Employment Services).

Další informace o Ho&Ruck naleznete na www.cerrec.eu/downloads/best-practises/horuck/ nebo na www.horuck.at.

(lš)

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2013

Klíčová slova: opětovné použití, CERREC, Innsbruck, nábytek, potřeby pro domácnost, sociální podnik