Více času na podstatné

Ceny pevných paliv pro domácnosti k 30. 6. 2011

09.08.2011 07:16

Souhrnná zpráva o cenách tuhých paliv.

Předkládaná zpráva Ceny pevných paliv pro maloodběr k 30. 6. 2011 [pdf, 1103 kB] je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje cen tuhých paliv pro domácnosti. Sledovány jsou cenové ukazatele tříděných druhů uhlí a koksu, hnědouhelných, rašelinových a dřevěných briket, dřevěných a rostlinných pelet a palivového dřeva.

Publikovaná data u některých komodit jsou ponechána v původním formátu, u některých řad pak byla provedena verifikace a dopočty. V některých případech, pokud nebyly k dispozici věrohodnější údaje, jsou navrženy ukazatele nové a tyto ukazatele předkládáme odborné veřejnosti k diskusi.

Vzhledem k tomu, že vývoj cen u nás je ovlivněn i cenou v okolních zemích, jsou součástí zprávy také dostupné statistiky z Rakouska, Německa a Slovenska. Původní cena v EUR je pro jednodušší porovnatelnost přepočtena na Kč podle aktuálního kursu Kč/EUR. V Polsku nejsou takto podrobné cenové ukazatele publikovány.

Pro případné dotazy se prosím obracejte na kontaktní osobu:

Ing. Aleš Bufka, tel.: 224 852 389, fax: 224 852 201, e—mail: bufka@mpo.cz

Zdroj: MPO