Více času na podstatné

Češi třídí odpad stále intenzivněji

19.08.2011 13:22

Po jednoleté stagnaci dokázali Češi v loňském roce vytřídit o šest kilogramů tříděného sběru (na osobu a rok) víc než v roce 2009 a 2008. V těchto letech odevzdal každý obyvatel ČR v průměru 44 kilogramů tříděného odpadu za rok, zatímco vloni to už bylo celých 50 kilogramů. Podle průzkumu Ústavu zdravotnických informací a statistiky z loňského roku tak dospělí Češi vytřídili 65 procent své průměrné váhy.
„Komunální odpad (z toho tříděný tvoří 16 procent) je ale jen malou částí z celkového množství odpadu v zemi,“ připomíná Miloslava Veselá, která má v ČSÚ na starosti sledování dat o životním prostředí. Svozem popelnic, kontejnerů, zbytků z úklidu ulic, tržišť či parků se vloni nahromadily 3,3 miliony tun odpadu.

Vědci? Dokáží z nevábného odpadu vyrobit ekonomicky zajímavou surovinu
Mnohem větším dílem (z 84,7 %) ale do odpadového hospodářství přispívají firmy. Ty vloni vyprodukovaly více než 20,4 milionů tun odpadu. Nejvíce odpadů přitom produkují stavebníci (46 %), další jsou firmy ve zpracovatelském průmyslu (21 %) a společnosti zabývající se zpracováním odpadů (12 %).
Podle množství vyprodukovaného odpadu ale není možné určit míru průmyslové či ekologické vyspělosti země. Klamat mohou nejen mezinárodní srovnání, ale i čísla o množství odpadů mezi jednotlivými roky v jedné zemi. Příkladem může být i Česko. Mezi roky 2004 a 2005 prudce klesly podnikové odpady. Důvodem ale nebyla menší produkce domácích firem nebo ekologičtější výroba. „V té době vyšlo k vyřazení popílku ze spalovaného uhlí z evidence odpadů,“ vysvětluje ředitel příslušného odboru ČSÚ Jiří Hrbek. Díky novým technologiím se totiž popílek (dříve nepoužitelný odpad) stal materiálem pro stavební průmysl.

Za rok to bude 10 let porovnávání s vyspělou Evropou
Právě rok 2002 je pro srovnávání důležitý z mezinárodního hlediska – od tohoto roku platí v Evropě společná pravidla, která by měla pomoci srovnání, jak s odpady zacházejí jednotlivé státy. Je zřejmé, že Česko, Polsko a Slovensko v porovnání středoevropského regionu produkují (na obyvatele) až o polovinu méně odpadů než Německo či Rakousko.
Česko začalo odpadové hospodářství podrobně sledovat od roku 1992. U zrodu těchto statistických zjišťování stála i dnešní předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Významnost této statistiky uvádí na konkrétních číslech: „Týká se to více než 4 200 podniků, které zaměstnávají zhruba 30 tisíc lidí – to je více než například v energetice nebo v odvětví těžby černého a hnědého uhlí. Je to prosperující odvětví, kde vloni tržby vzrostly meziročně až o 30 procent.“

Další informace:
ČSÚ (Odpady 2009): https://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/2001-10
ÚZIS: www.uzis.cz/system/files/70_10.pdf

ČSÚ prezentace odpady: ČSÚ odpady prezentace.pdf (702 kB)

 

zdroj: ČSÚ