Více času na podstatné

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (ČFVPA)

17.12.2009 10:24

Dne 18. listopadu 2009 proběhla v Praze ustavující valná hromada České fotovoltaické průmyslové asociace (ČFVPA). Ustavující valná hromada schválila stanovy, zvolila Představenstvo a Dozorčí radu. Přijímání prvních nových členů proběhlo na  4. České fotovoltaické konferenci 19. a 20. listopadu 2009 v Brně. Předsedou Představenstva ČFVPA je Jaromír Řehák. Posláním ČFVPA je vytvářet předpoklady a optimální podmínky pro výzkum, vývoj, výrobu, obchod a rozvoj fotovoltaických technologií, spolupráce s orgány a organizacemi, které přímo či nepřímo navazují na předmět činnosti sdružených členů, zejména iniciováním legislativních, ekonomických a organizačních předpokladů pro rozvoj fotovoltaiky, spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s Parlamentem ČR v oblasti podnikání v oboru fotovoltaiky a výroby elektřiny ze slunečního záření a obecně prospěšné cíle v oblasti využívání fotovoltaických technologií. https://www.czpva.org