Více času na podstatné

Česká inspekce životního prostředí má po více než roce ředitele

07.12.2011 08:00

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes jmenoval do funkce ředitele České inspekce životního prostředí Jana Slance. Funkce ředitele ČIŽP nebyla obsazená déle než rok. Jejím řízením byl od srpna 2010 pověřen náměstek Milan Bukolský. Nový ředitel ČIŽP by se měl kromě jiného věnovat důsledné a přísné kontrole a dozorové činnosti v agendě likvidace ekologických zátěží. V tuto chvíli zejména skládky odpadů s. p. DIAMO v Ostravě, známé pod názvem laguny OSTRAMO, a to jak v Moravskoslezském kraji, tak v severních Čechách.

Jan Slanec pochází z Příbrami. Studoval Fakultu stavební na ČVÚT v Praze a později Fakultu architektury na VUT v Brně. Ve funkci ředitele ČIŽP není nováčkem - pozici již zastával v období let 2003 – 2007. V letech 2007 – 2010 řídil společnost Povodí Vltavy.

Ministr Tomáš Chalupa má od nového ředitele jasná očekávání. „Nový ředitel by měl na začátku nového roku představit priority, které budou v souladu se zaměřením a prioritami ministerstva životního prostředí. Očekávám, že s jeho příchodem bude inspekce pokračovat v důsledném naplňování svého poslání, kterým je nestranný a důsledný dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Ministr Tomáš Chalupa novému řediteli uložil, aby se prioritně věnoval problematice skládky odpadů známé pod názvem laguny OSTRAMO, a to jak v Moravskoslezském kraji, tak v severních Čechách. „Očekávám od inspekce nejen přísný dohled nad likvidací těchto kalů v Moravskoslezském kraji, ale také nad skládkováním v komplexu CELIO a.s. a nad kvalitou spalování v cementárně společnosti Lafarge Čížkovice. Úkolem nového ředitele bude provést a prověřit všechny vstupní zkoušky a kontroly a zjistit, zda je zde likvidace kalů možná nebo nikoli,“ upřesňuje ministr Chalupa.

Ministr Tomáš Chalupa také Janu Slancovi zadal, aby zajistil zvýšení a zpřísnění kontrol a dozoru provozovatelů skládek a sběrných míst. Úkolem nového ředitele bude zajistit, aby se zástupci oblastních inspektorátů ČIŽP spojili se starosty obcí, na jejichž území se nacházejí sociálně vyloučené lokality, nebo kde mají problém s kriminalitou a přestupky souvisejícími s nelegálním sběrem a prodejem odpadu, aby tak mohli efektivněji spolupracovat na řešení této problematiky.

Ministr Chalupa zároveň poděkoval Milanu Bukolskému, který byl dosud pověřen řízením ČIŽP, za jeho kvalitní a přínosnou práci. Milan Bukolský bude zastávat funkci prvního náměstka ředitele ČIŽP.

Ministr Tomáš Chalupa se dnes při uvedení Jana Slance do úřadu setkal také se všemi pražskými zaměstnanci ČIŽP. Poděkoval jim za dosavadní práci v oblasti ochrany životního prostředí a popřál jim pěkný advent a vánoční svátky.

 

Zdroj: ČIŽP