Více času na podstatné

Česká pojišťovna nově nabízí pojištění bioplynových stanic

11.05.2011 07:24

Česká pojišťovna jako jedna z prvních pojišťoven u nás nabízí provozovatelům bioplynových stanic komplexní krytí rizik, které mohou ohrozit jejich provoz. Základem je živelní pojištění doplněné o pojištění vandalismu a odcizení, dále pak strojní a elektronické pojištění kogenerační jednotky a řídicího systému, příp. další technologie dle požadavku klienta. Samozřejmostí je také pojištění přerušení provozu, kde Česká pojišťovna nabízí krytí finančních ztrát jak v důsledku živelní události, tak i v důsledku mechanické nebo elektrické poruchy na zařízení.

Bioplynová stanice je velmi složité zařízení s velkým podílem technologie, kde pravděpodobnost vzniku škody je poměrně vysoká. Pro eliminaci případných finančních ztrát je jediným řešením pojištění,“ říká Karel Bláha, vrchní ředitel Úseku produktového managementu podnikatelského pojištění ČP, a dodává: „Přestože výbuch plynu se logicky nabízí jako největší riziko, stanice ohrožují také živelní události jako vichřice, tíha sněhu, záplavy a povodně a výjimkou nejsou ani požáry kogeneračních jednotek. Druhou velkou skupinou rizik jsou pak strojní a elektrické poruchy zařízení, na kterých je provoz bioplynových stanic a výroba elektrické energie závislá.“

Bioplynová stanice je spolehlivým zdrojem obnovitelné energie. Tato oblast podnikání u nás v současné době, podobně jako před nedávnem v Německu, zaznamenává velký rozvoj a dá se očekávat, že v nejbližších letech vznikne v České republice mnoho podobných zařízení. Česká pojišťovna je na tento nový trend plně připravena - je schopna okamžitě reagovat na poptávku klientů, a to i v návaznosti na požadavky bank zajišťujících financování výstavby stanic.

Výši pojistného a rozsah pojištění pozitivně ovlivňuje zejména nepřetržitý monitoring činnosti bioplynové stanice s trvalou obsluhou, dále pak zálohování nejdůležitějších komponent (zejména kogenerační jednotky), pravidelný i havarijní smluvní servis a zkušenosti provozovatele. Vše je důležité pro udržení fermentačního procesu, protože v okamžiku jeho kolapsu se výrazně prodlužuje doba náběhu stanice zpět do plného výkonu. Pokud se fermentační proces zastaví (ať už z důvodu škody na zařízení, poklesu teploty fermentoru či chyby obsluhy apod.), trvá jeho obnovení po odstranění škody jeden
až dva měsíce.

Provozovatele bioplynové stanice neohrožuje jen její případné poškození, ale do finančních potíží se mohou dostat také v důsledku odpovědnostní škody, která i v tomto případě může hrozit. Česká pojišťovna proto klientům nabízí rovněž pojištění odpovědnosti včetně připojištění možných škod vzniklých na životním prostředí.

Bioplyn je zjednodušeně řečeno koncovým produktem anaerobní fermentace, což je řízený proces rozkladu organických látek při teplotě cca 40°C bez přístupu vzduchu. Nerozloženým zbytkem z tohoto procesu je pak tzv. digestát, který je možno použít zpět na zemědělskou půdu jako hnojivo. Přestože se zdá, že se jedná o poměrně jednoduchý proces, stavba a zejména následný provoz bioplynové stanice je poměrně náročnou činností, která se nedá srovnat např. se stavbou a provozem fotovoltaické elektrárny. Především zemědělským družstvům vyřeší stanice mnoho problémů, se kterými se doposud musela vyrovnávat jinými způsoby, a díky nové podnikatelské příležitosti výrazně přispěje k ekonomické stabilitě jejich podnikání.

 

Zdroj. Česká pojišťovna