Více času na podstatné

Česká republika v datech (1989 až 2009)

09.05.2011 11:58

https://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/973ba1931bf7dedbc1256c6b00305e13/4c15f5dd3af75f16c12578770043479d/Obsah/0.84?OpenElement&FieldElemFormat=gif

 

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Grafy Html
  8-1. Bilance půdy (stav k 31. 12.) ExcelPDF
  8-2. Chráněná území (stav k 31. 12.) ExcelPDF
  8-3. Emise základních znečišťujících látek ExcelPDF
  8-4. Voda ExcelPDF
  8-5. Investice, neinvestiční náklady a výdaje na ochranu životního prostředí ExcelPDF
 
Zveřejněno dne: 22.4. 2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace

 

Celá publikace v PDF ZDE

Komentář k vybraným tendencím vývoje od roku 1989 - ZDE

 

Zdroj: ČSÚ