Více času na podstatné

Českápozice: Hrozí Česku sankce Evropské komise kvůli znečištěnému ovzduší?

05.08.2013 09:43

Svérázným způsobem se pokusilo vyřešit problém znečištěného ovzduší občanské sdružení Čisté nebe, které proti němu bojuje v Moravskoslezském kraji. Dlouholeté apely sdružení na českou vládu a ministerstvo životního prostředí příliš nepomáhaly, a proto letos v červnu jeho členové napsali dopis eurokomisaři pro životní prostředí Janezu Potočnikovi, ve kterém mu problém regionu popsali a požádali ho o pomoc. Potočnikova odpověď přišla nedávno do pobočky sdružení. Eurokomisař v ní konstatuje, že si je dlouholetého překračování zákonem stanovených imisních limitů v Moravskoslezském kraji vědom a hodlá proti České republice podniknout právní kroky. „Evropská komise iniciovala právní postup proti České republice za nedodržení limitních hodnot pro prachové částice PM10 v několika zónách, ve kterých jsou překračované hodnoty, a to v průběhu několika let, včetně Moravskoslezského kraje. Případ je v projednávání,“ píše Potočník v dopise. Více ZDE

 

Dokumenty ke stažení:

Dopis EK

Odpověď Potočnik

 

Zdroj: Českápozice