Více času na podstatné

České výrobce oceli dlouhodobě ztěžuje přísná ekologická legislativa a vysoké ceny energie

10.06.2014 12:03

Největšího objemu výroby oceli od roku 2009 dosáhla v roce 2013 česká ocelářská firma Třinecké železárny. Hospodářský výsledek po zdanění přesáhl jednu miliardu. Podle genergálního ředitele české výrobce oceli dlouhodobě ztěžuje přísná ekologická legislativa i vysoké ceny energie, které jsou pro zachování konkurenceschopnosti klíčové.

Největšího objemu výroby oceli od roku 2009 dosáhla v roce 2013 česká ocelářská firma Třinecké železárny (TŽ). V loňském roce vyrobila 2 553 kilotun oceli, což je o 60 kilotun více, než v roce 2012. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží činily v roce 2013 téměř 37 miliard korun, hospodářský výsledek po zdanění přesáhl jednu miliardu.

Skutečné výsledky však ovlivní celá řada faktorů. „Pozici českých výrobců oceli ve volné hospodářské soutěži dlouhodobě ztěžuje přísná ekologická legislativa i vysoké ceny energie, které jsou pro zachování konkurenceschopnosti klíčové, neboť se přímo promítají do cenotvorby. Vzhledem k tomu, že jsou ještě zdeformovány enormními poplatky za obnovitelné zdroje, je podnikání v tomto energeticky náročném sektoru v České republice velmi komplikované,“ podotknul generální ředitel TŽ Jan Czudek.

Dobré hospodaření je nutnou podmínkou pro investice do další modernizace výrobních zařízení, a tím udržení konkurenceschopnosti ve složitých podmínkách evropského i světového trhu. „Třinecké železárny letos investují historicky nejvyšší částku, a to 3,8 miliardy korun. Větší část investic směřuje do ekologických staveb, které pomohou snížit objem prachu o více než třetinu, a jsou z větší části dotovány,“ uvedl místopředseda dozorčí rady Ján Moder. Provozní náklady zařízení ve výši asi 100 milionů korun ročně ponese hutní firma v následujících letech na svých bedrech.