Více času na podstatné

Česko a Polsko budou spolupracovat při získávání evropských dotací na zlepšování ovzduší

25.01.2013 09:53

Česko a Polsko budou spolupracovat při získávání evropských dotací na zlepšování ovzduší v nadcházejícím plánovacím období let 2014 – 2020. V Ostravě se na tom včera shodli ministři životního prostředí obou států Tomáš Chalupa a Marcin Korolec. Situace v oblasti ochrany životního prostředí v příhraničních oblastech České a Polské republiky je obdobná. Podíl znečišťujících látek i jejich zdrojů je přibližně stejný, v obou státech vedou v podílu znečištění ovzduší domácnosti. V rámci spolupráce vzniknou tří společné expertní komise a dojde i k přeshraniční výměně informací obsahu jednotlivých integrovaných povolení.

Podle českého ministra životního prostředí Tomáše Chalupy je výsledkem včerejšího celodenního jednání v Ostravě vytvoření tří společných expertních komisí, ve kterých by měli být paritně zastoupeni zástupci obou státních správ, regionů a samospráv a odborníků. „První tým se bude zabývat vzájemnými projekty a jejich koordinací při rozdělování prostředků z EU. Druhý tým bude pracovat na tzv. best practices v oblasti zavádění nízkoemisních zón,“ upřesnil Chalupa. Třetí pracovní skupina by podle něj pak měla řešit problematiku vytápění domácností a zejména otázku účinných a právně ukotvených kontrol nezákonného spalování.

Ministři obou zemí se včera v Ostravě zároveň dohodli na vzájemné přeshraniční výměně informací obsahu jednotlivých integrovaných povolení pro velké průmyslové podniky, které jsou zastoupeny jak v Moravskoslezském kraji, tak ve Slezském vojvodství. „ Smyslem ochrany ovzduší není likvidace průmyslu v této historicky průmyslové oblasti, ale provozovat jej v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí, a to včetně ochrany ovzduší,“ dodal v této souvislosti ministr Tomáš Chalupa.

Za posledních 20 let došlo na obou stranách hranice k řádovému snížení znečištění ovzduší průmyslem. Na obou stranách hranice byla navíc v loňském roce přijata legislativní opatření, která by měla významnou měrou napomoci zlepšení stavu životního ovzduší v obou státech. Zatímco v České republice začal platit nový zákon o ochraně ovzduší, v Polsku zavedli pokutování za spalování odpadů nebo povolení způsobu vyhřívání zón v oblastech, kde jsou dlouhodobě překračovány imisní limity. Jak v České republice, tak v Polsku je také realizován program na obnovu domácích kotlů.