Více času na podstatné

Česko bude mít burzu nespotřebovaných chemikálií

08.12.2009 13:44

Roční obrat v desítkách milionů korun očekávají tvůrci od nového trhu s nespotřebovanými chemikáliemi, který se brzy otevře v Česku. Cílem projektu, jehož rozjezd podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zhruba 5 miliony korun, ale není generovat zisk. Elektronický aukční trh pomůže malým a středním podnikům zbavit se chemických látek, které jim zbyly po změně nebo ukončení výroby. Ušetří i stát, který v posledních letech vynaložil desítky milionů korun na likvidaci nelegálních skladů chemikálií.

Pilotní provoz nového systému NECHELA (NEspotřebované CHEmické LÁtky) dnes slavnostně zahájil ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský. "Pro malou firmu bude vždy výhodnější nepoužité chemikálie včas prodat než je mít na skladě a nakonec zaplatit za jejich ekologické odstranění nebo v horším případě za nelegální skladování," říká ministr Tošovský. "Rozhodli jsme se firmám otevřít trh, který pro tyto látky doposud chyběl. Je to unikátní systém, který zatím neprovozuje žádný ze sousedních států."

Počet případů nezákonného nakládání s chemickými odpady se zvýšil zejména v letech 2006 až 2008. Za likvidaci nelegálních skladů vysoce toxických látek musel v několika krajích zaplatit stát, protože se nepodařilo prokázat odpovědnost konkrétním osobám. Značné výdaje s likvidací nelegálně skladovaných chemikálií měly i některé kraje a obce. Situace byla natolik vážná, že se jí zabývala i Bezpečnostní rada státu a vláda v roce 2008 uložila některým resortům, aby navrhly řešení. MPO dostalo za úkol připravit systém, který umožní nežádoucí nakládání s chemickými látkami a odpady omezit.

"Je to dobrý příklad toho, že spíš než regulací můžeme některá rizika pro životní prostředí snižovat tím, že budeme firmy ekonomicky motivovat," říká o novém systému NECHELA náměstek ministra Erik Geuss. "Inspirovali jsme se známými internetovými tržišti jako je eBay, ale bylo nám od počátku jasné, že musíme výrazně posílit bezpečnost." Elektronické obchodování s nepoužitými chemikáliemi bude probíhat v zabezpečeném burzovním prostředí, takže nad ním stát bude mít dostatečnou kontrolu. Účastníci systému navíc dostanou informační servis, který elektronická tržiště úplně postrádají.

Architekturu a technické řešení internetového aukčního systému NECHELA pro MPO zpracovala Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK). Systém umožňuje registrovaným firmám samostatně nebo s asistencí makléře zveřejnit detailní parametry nabídky, o které se posléze rozhoduje v jednom ze tří typů aukcí. Při jejím zpracování mohou firmy využít katalog více než sta tisíc chemických látek, ale také mohou detailně specifikovat druh obalu, expirační dobu nebo místo odběru nabízené chemikálie. "Protože jde o burzovní systém vybavený vícestupňovými kontrolními mechanismy, je v něm možné bezpečně obchodovat i s nebezpečnými chemikáliemi," vysvětlil předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán. 

Na on—line burze NECHELA je možné nabízet prodej chemikálií (hydroxidy, kyseliny, chloridy, sírany, fosforečnany, uhličitany, dusičnany, fluoridy), organických rozpouštědel, průmyslových odmašťovadel, potravinářské chemie, maziv a aditiv do pohonných hmot, impregnačních laků a pryskyřic, izolačních laků a tmelů nebo brusných a leštících prostředků. Z obchodování jsou naopak vyloučena léčiva, zdravotnické prostředky, krmiva, kosmetické prostředky, jaderné materiály, omamné a psychotropní látky, výbušniny a pohonné hmoty.

Příprava pilotního projektu trvala jeden rok. Kromě MPO a ČMKBK se na ní podílelo Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Svaz chemického průmyslu ČR a Hospodářská komora ČR, které podpisem společného memoranda potvrzují zájem projekt dále podporovat. Cílem je, aby od roku 2012 byl systém NECHELA samofinancovatelný.

Kdo a jak může systém NECHELA využít?

Příklad č. 1: Kam s nadbytečnými zásobami chemických látek?

Lakýrnická dílna přišla v důsledku krize o podstatnou část zakázek. Jako "dar z nebes" se jevila zakázka od výrobce komponentů pro jízdní kola, jehož klíčový odběratel nebyl spokojen s povrchovou úpravou dodaných dílů a celou sérii bylo proto potřeba co nejrychleji přelakovat.

Lakýrnictví zakázku přijalo a bezodkladně nakoupilo nezbytné množství hydroxidu sodného (louhu), celkem pět tisícilitrových kontejnerů. Aniž by to však kdo mohl předvídat, výrobce komponentů pro jízdní kola zkrachoval a ze zakázky sešlo. Lakýrnická dílna se tak bez vlastního zavinění ocitla ve velmi obtížné situaci — vyčerpala prakticky celý limit provozního úvěru a kontejnery s louhem zaplnily její sklad.

Řešením se ukázala být aukce na "on—line burze" s nespotřebovanými chemickými látkami NECHELA. Během týdne po registraci nabídky byl veškerý louh za akceptovatelnou cenu prodán. Dílna tak získala kapitál nutný pro financování provozu a volný sklad pro chemické látky nezbytné pro další zakázky.

Příklad č. 2: Školní laboratoř bez prostředků na nákup nezbytných chemických látek

Střední průmyslová škola chemicko—technologická se v důsledku zdražení dodávek chemických látek distribuční firmou dostala do problémů s chodem své specializované laboratoře. Zřizovatel školy totiž nebyl ochoten navýšit rozpočet na nákup nezbytných chemikálií.

Situaci se podařilo vyřešit díky tzv. množstevním aukcím na "on—line burze" s chemickými látkami NECHELA. Zde škola nakoupila potřebné množství chemického materiálu a ještě ušetřila. To se podařilo díky tomu, že prostřednictvím této aplikace jsou nabízeny přebytečné chemické látky a jejich ceny jsou tak obvykle výrazně nižší než v běžné obchodní síti.

Příklad č. 3: Danajský dar aneb jak ekologicky a ekonomicky výhodně "zlikvidovat" nepotřebné zásoby?

Společnost vyrábějící potravinářské fólie hledala nový výrobní areál pro jeden ze svých závodů. Odpovídající areál nakonec získala od konkurzního správce, který rozprodával majetek zkrachovalého podniku, který se též zabýval výrobou plastů. Firma proto projevila zájem nejen o nemovitý majetek firmy v konkurzu, ale také o část jejích skladových zásob. Konkurzní správce nakonec do skladových zásob zahrnul všechny zásoby, a to za stejnou cenu jakou firma nabízela za materiál, o který měla zájem. Záhy se ukázalo, že se jednalo o "danajský dar" — dvě třetiny hlavního skladu zabíraly desítky tun volně ložené práškové neměkčené PVC směsi pro výrobu plastových profilů, zbytek pak zabírala stacionární cisterna obsahující 50 tun kyseliny sírové, kterou nový vlastník areálu ve své výrobě rovněž neupotřebil. Konkurzní správce odmítl o vrácení nepotřebných zásob byť jen jednat a cena za dočasné uskladnění takového množství chemických látek byla příliš vysoká.

Firma se potřebovala "danajského daru" co nejrychleji zbavit, aby mohla začít s úpravami nového areálu, ovšem najít zájemce o takovýto specifický materiál není snadné. Výrobce fólií proto kontaktoval oblastní pobočku Hospodářské komory ČR, kde získal informaci o tom, že nevyužitelné zásoby může nabídnout na on—line burze pro nespotřebované chemické látky a přípravky NECHELA, které provozuje komoditní burza s dohledem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Během měsíce tak byly pro firmu nepotřebné zásoby prodány a společnost tak nemusela platit za jejich ekologickou likvidaci a navíc na transakci ještě vydělala.

 

Jak funguje on-line burza nespotřebovaných chemických látek?

Systém umožňuje registrovaným firmám samostatně nebo s asistencí makléře zveřejnit detailní parametry nabídky, o které se posléze rozhoduje v jednom ze tří typů aukcí. Při jejím zpracování mohou firmy využít katalog více než sta tisíc chemických látek, ale také mohou detailně specifikovat druh obalu, expirační dobu nebo místo odběru nabízené chemikálie.

 

 

On-line burza NECHELA umožňuje u každé nabídky zvolit jeden ze 3 různých typů aukcí. Vyhlašovatel si typ aukce vybírá sám podle svých preferencí, případně ve spolupráci se svým makléřem. Systém podporuje tyto typy aukcí:

 Klasická nabídková s rostoucí cenou - obchoduje se vždy s celým nabízeným množstvím, není možné zobchodovat jen jeho část. Cenu určují přihlášení klienti. Ti během aukce podávají cenové návrhy, z nichž každý musí být vyšší než předchozí. Vítězí klient, který jako poslední podal platný cenový návrh. Vyhlašovatel u tohoto typu aukce nijak nezasahuje do jejího průběhu.

Množstevní nabídková s klesající cenou - obchoduje se s nabízeným množstvím po částech. Vyhlašovatel v průběhu aukce může (ale nemusí) cenu snižovat. Klienti zadávají množstevní návrhy - tedy množství, které jsou při aktuální cen ochotni koupit. Aukce tohoto typu může skončit nejen uplynutím stanoveného času, ale i vyprodáním celého nabízeného množství nebo rozhodnutím vyhlašovatele

Klasická nabídková s klesající cenou - tento typ aukce se podobá množstevní nabídkové aukci s klesající cenou. Liší se od ní tím, že se obchoduje vždy s celým nabízeným množstvím. Vyhlašovatel v průběhu aukce může (ale nemusí) cenu snižovat. Klient, který jako první akceptuje aktuální cenu, vítězí

 

Burza bude na ostro spuštěna v lednu nebo únoru 2010. V tuto chvíli funguje v pilotním režimu na neveřejné části webu Českomoravské komoditní burzy Kladno.

 

zdroj: tisková zpráva MPO