Více času na podstatné

Česko-německá komise pro životní prostředí jednala o energetická politice, kvalitě ovzduší a možné spolupráci v OH

15.01.2013 09:32

Dne 11. ledna 2013 se konalo v Berlíně 12. zasedání Česko-německé společné komise pro životní prostředí. Hlavními tématy zasedání byly energetická politika obou zemí, přeshraniční ochrana kvality ovzduší a výhledy spolupráce v oblasti odpadového hospodářství.

Hlavními tématy zasedání byly energetická politika obou zemí, přeshraniční ochrana kvality ovzduší a výhledy spolupráce v oblasti odpadového hospodářství tj.

  • Nové  zákony v oblasti odpadového hospodářství v České republice a v Německu;

  • Příprava plánů odpadového hospodářství České republiky a Německa;

  • Představení programů na předcházení vzniku odpadu;

  • Kapacitní stav spaloven odpadů v Německu a představení projektů na výstavbu spaloven v ČR;

  • Otázka recyklace fotovoltaických článků - řešení do budoucna a výměna zkušeností s německou stranou;

  • Problematika plovoucího  odpadu v Labi.

I přes rozdílné energetické koncepce obou států zástupci delegací zdůraznili přínos výměny zkušeností v této oblasti. Zástupci Spolkové republiky Německo, která v roce 2020 plánuje čerpat 35 % potřebné energie z obnovitelných zdrojů, vyjádřili zájem o hlubší bilaterální spolupráci především při rozvoji těchto technologií. Pro Českou republiku je nadále vysokou prioritou snížení energetické náročnosti v domácnostech.

Obě delegace ocenily velmi dobrou spolupráci v oblasti ochrany ovzduší, například v oblasti Krušných hor. Na programu zasedání bylo také vzájemné uznávání emisních plaket pro vjezd do nízkoemisních zón, které budou v České republice účinné rok po jejich vyhlášení obecními vyhláškami, tedy v průběhu roku 2014.

Jednání vedl za Českou republiku první náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich a za Spolkovou republiku Německo státní parlamentární tajemnice Katherina Reiche. Zasedání se zúčastnili i představitelé saského a bavorského Ministerstva pro životní prostředí.

 

Zdroj: MŽP